Skip to main content

Läkare Utan Gränser trappar upp ebolainsats i Kongo-Kinshasa

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 11:44 CEST

Även under ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa under 2014 bekämpade Läkare Utan Gränsers team epidemin. Foto: Gabriele Casini/Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser utökar sin pågående ebolainsats i Kongo-Kinshasa. Labbtester har bekräftat ett nytt ebolafall i staden Mbandaka, en livlig hamnstad vid Kongofloden med en befolkning på mer än en miljon. Det nya fallet är kopplat till epidemins epicentrum, öster om Tumba-sjön.

Sedan tidigare har 42 personer visat symptom på hemorragisk feber i Equateur-regionen i Kongo-Kinshasa, varav två har bekräftats som ebola. Av de resterande fallen är 20 sannolika fall och 20 misstänkta fall. 23 personer har hittills avlidit. 514 personer, som har varit i kontakt med smittade personer, har underrättats av de nationella hälsomyndigheterna och hålls under övervakning.

Läkare Utan Gränser trappar upp insatsen i de drabbade områdena Mbandaka och Bikoro. Akutteam är redan på plats och har etablerat en isoleringszon på Mbandaka-sjukhuset (fem sängplatser) och ett i Bikoro-sjukhuset (tio sängplatser). Organisationen har även också upprättat två ebolacenter i Mbandaka och Bikoro med 20 bäddplatser vardera.

Under de närmaste dagarna kommer flera ton med medicinskt material att anlända till Mbandaka. Där ingår bl.a.:

  • medicinska kit
  • skydds- och desinfektionsutrustning för att isolera patienter (bl.a. skyddskläder, handskar och stövlar)
  • logistik- och hygienpaket (bl.a. presenningar, klorsprayskit och vattenreningskit)
  • läkemedel för palliativ vård.

Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige, kan ge mer bakgrundsinformation och intervjuer om den pågående insatsen i Kongo-Kinshasa. Hon var även på plats i Västafrika i samband med den stora ebolaepidemin 2014.

Måste kartlägga hur smittan nått storstad

Flera av Läkare Utan Gränsers mest erfarna medarbetare från tidigare ebolainsatser finns på plats i Kongo-Kinshasa, inklusive medicinsk personal, experter på infektionskontroll och logistiker.

– Detta är det nionde utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa under de 40 senaste åren. Hittills har utbrotten inträffat i avlägsna och isolerade områden. Så var fallet i Likati förra året då epidemin inte spred sig. Efter det nya bekräftade fallet i Mbandaka är situationen mycket allvarlig och oroande eftersom sjukdomen nu påverkar urbana områden. Det är avgörande att spåra misstänka fall för att få en klarare bild av hur sjukdomen spridits till staden, säger Henry Gray, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Mbandaka.

– Vi har ett nära samarbete med hälsomyndigheterna och andra organisationer för att säkerställa en koordinerad, skräddarsydd och snabb insats för att stoppa spridningen av ebola, säger Henry Gray.

Grundläggande åtgärder behövs genast

Läkare Utan Gränsers epidemiologiska forskningscenter Epicentre samarbetar med hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen WHO med att genomföra vaccineringar med ebolavaccinet rVSVDG-ZEBOV-GP. Samtidigt behövs grundläggande åtgärder för att stävja epidemin, bl.a.:

  • behandla och isolera sjuka i ett tidigt skede
  • spåra smittade patienter
  • smittspåring och uppföljning av personer som varit i kontakt med de insjuknade
  • informera om sjukdomen, hur man förhindrar den och var man ska söka vård
  • stötta befintlig hälso- och sjukvård
  • förändra kulturellt beteende kring begravningar tillfälligt

Läkare Utan Gränser har arbetat i Kongo-Kinshasa sedan 1981 och driver både långsiktiga och akuta projekt i 20 av landets 26 provinser. Organisationen ger sjukvård till dem som drabbats av konflikt och våld, till människor på flykt och till dem som drabbats av epidemier eller pandemier som hemorragisk feber, kolera, mässling och hiv/aids.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.