Skip to main content

Läkare Utan Gränser varnar för förvärrad humanitär kris i Mogadishu

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:09 CEST

– De medicinska behoven ökar samtidigt som våldet breder ut sig i Somalias huvudstad Mogadishu. Den internationella medicinska hjälporganisationen Läkare Utan Gränser kräver idag att alla parter i konflikten ska tillåta medicinska team att arbeta utan hinder och att sjuka får obehindrad tillgång till vård. Omedelbart agerande är nödvändigt för att garantera att barn, sjuka och skadade inte ska lida eller dö i onödan.


Tillgången till läkarvård och hjälp till civila i och runtom Mogadishu har försämrats på ett alarmerande sätt under de senaste månaderna, rapporterar Läkare Utan Gränser som har arbetat i huvudstaden sedan 1994.

Enligt de beräkningar som gjorts av Läkare Utan Gränsers internationella hjälparbetare på plats står 250 av 800 sjukhussängar tomma – trots enorma medicinska behov. Sedan årets början har likaledes tre fjärdedelar av all sjukvårdspersonal på flera av dessa sjukhus begett sig av.

– När bomber faller och skottlossning äger rum praktiskt taget dagligen vågar inte människor som behöver läkarvård lämna sina hem, sjukvårdspersonal flyr staden och sjukhusen stängs eller fungerar dåligt, förklarar Christophe Fournier, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande, som i veckan besökte huvudstaden. Befolkningen behandlas inte för allvarliga och än mindre för akuta skador. Bristen på respekt för läkarens rätt att arbeta och de skadades rätt att få behandling är upprörande och helt oacceptabel, säger Christophe Fournier.

Läkare Utan Gränser har det senaste halvåret behandlat nära 60 000 personer i och runtom huvudstaden, men osäkerheten har hindrat organisationen från att kunna erbjuda vård av allvarliga skador och krigskirurgi. Hjälparbetare på plats är upprörda och frustrerade över omfattningen och kvaliteten på den vård som de har möjlighet att utföra för att bistå den civila befolkningen i Mogadishu och flyktingarna runtom huvudstaden.

– Vi behöver kunna öppna inrättningar för akut och kirurgisk vård i Mogadishu och det behövs ambulanser för att hämta sjuka och sårade och ge dem vård men i dagsläget är det omöjligt, säger Christophe Fournier. Efter att ha försökt under flera månader kan vi fortfarande inte röra oss fritt i staden för att utvärdera behoven och erbjuda vård av den kvalitet och i den omfattning som vi vet är alldeles nödvändig. Vi önskar vi kunde göra mer, precis som de somaliska läkarna som finns kvar i huvudstaden. Men vi blir mer och mer frustrerade och upprörda över det lilla som görs av parterna i konflikten för att tillåta säker tillgång till sjukvård i Mogadishu.

Det eskalerade våldet i Mogadishu har drivit hundratusentals människor på flykt det senaste halvåret. Fem tusen nya familjer, nästan 30 000 personer, har kommit till området Afgooye, väster om Mogadishu enbart under juli månad. De flesta bor under urusla förhållanden, får endast liten hjälp, otillräckligt skydd och saknar vatten och mat. I Hawa Abdi, som ligger 17 km väster om Mogadishu, har Läkare Utan Gränser gjort en snabb utvärdering av 641 barn som flytt tillsammans med sina familjer. Utvärderingen visar att 21,5 procent av barnen under fem år lider av allmän undernäring och 3 procent av akut undernäring vilket innebär en undernäringskris enlig WHO. Mer än 60 procent av dessa familjer har ingen inkomst och 93 procent säger att de bara har mycket lite mat kvar. I juli var 38 procent av 1 424 barn (yngre än 5 år) som besökte Läkare Utan Gränsers kliniker i Afgooye och Hawa Abdi gravt undernärda och riskerar att dö.

– Den ökade graden av undernäring och en klar trend mot försämrat näringstillstånd som vi finner hos barn i familjer som har flytt från Mogadishu är mycket oroande, sa Christopher Fournier. Det här är en varningssignal och utan en dramatisk ökning av humanitärt bistånd och tillgång till medicinsk vård för invånarna i Mogadishu och de som flytt till de omgivande regionerna kommer hälsoläget att ytterligare försämras.


-----
Läkare Utan Gränser har arbetat i Mogadishu sedan 1994 för att tillhandahålla olika typer av medicinsk vård. Sedan april 2007 har Läkare Utan Gränser bistår befolkningen med primärhälsovård, vatten och sanitär utrustning till flyktingar från Mogadishu i Afgooye och Hawa Abdi regionerna. Läkare Utan Gränser har arbetat kontinuerligt i södra och centrala Somalia i mer än 16 år och bistår för närvarande medicinsk vård i tio regioner.


För mer information, bilder och intervjuer med talespersoner i fält, kontakta Anna-Karin Modén på 08 55 60 98 13 eller 0708 33 77 40.