Skip to main content

Liberia: Malaria hotar eboladrabbat land

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 08:00 CET

Varje år skördar malaria många liv i Liberia. Men med den pågående ebolaepidemin har det blivit nästan omöjligt att få behandling mot malaria. Det har gjort att Läkare Utan Gränser har börjat dela ut antimalariamedel till runt 300 000 människor i fattiga områden i huvudstaden Monrovia.

Den 25 oktober började våra team dela ut antimalariamediciner i de västra delarna av Liberias huvudstad. Medicinerna distribueras i fattiga kvarter där befolkningstätheten är mycket hög och där tillgången till vård alltid varit liten men där den nu, med den pågående ebolaepidemin, knappt existerar. Inom ramen för projektet kommer teamen att dela ut malariamediciner till barn över sex månader och vuxna, totalt cirka 300 000 personer.

– De första symptomen på malaria är samma som för ebola, det vill säga feber, huvudvärk och enorm trötthet. Vi bestämde oss för att ge malariamedicin till både vuxna och barn. Den både behandlar och förebygger. Tanken är även att minimera risken att patienter med feber tror sig ha ebola, går till ett ebolacenter och smittas, berättar Chibuzo Okonta, som arbetar med akutinsatser för Läkare Utan Gränser.

Medicin och myggnät behövs
Innan Läkare Utan Gränser inledde medicinutdelningen utbildade vi frivilliga som gick runt i områdena och berättade för familjerna hur utdelningen skulle gå till. De gav varje familj en kupong där det stod hur många som bodde i samma rum. Med hjälp av denna kupong kunde sedan en familjemedlem hämta ut rätt antal behandlingar.

Den 29 oktober hade teamen delat ut behandling till 20 000 familjer, det vill säga 100 000 personer, i stadsdelen New Kru. Utdelningen av malariamedel kommer att fortsätta under flera dagar och i andra områden. Det kommer sedan att efterföljas av en andra behandling och utdelning av myggnät under de kommande två månaderna på samma platser.

Speciella säkerhetsåtgärder 
Med tanke på ebolaspridningen vidtar vi försiktighetsåtgärder. Till exempel delas produkterna ut på morgonen när gatorna är tomma och vi undviker alltid fysisk kontakt.

Efter varje utdelning går våra volontärer tillbaka till familjerna och ser till att de boende har tagit antimalariamedicinen även om de inte känner sig sjuka, eftersom den verkar både förebyggande och behandlande. Utdelningen sker på 55 platser.

För mer information kontakta presstjänsten, 0708 - 33 77 40.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.