Skip to main content

Malaria fortsätter skörda liv

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 09:01 CEST

Internationella malariadagen

Antalet malariafall i Kongo-Kinshasa har trefaldigats sedan 2009 och gjort att ansträngningarna att förhindra och behandla sjukdomen har kommit till korta. Nu krävs en omedelbar upptrappad insats, rapporterar Läkare Utan Gränser.

De flesta av organisationens hälsocentraler och sjukhus har noterat en anmärkningsvärd ökning av antalet malariafall, inklusive den svårare formen av sjukdomen. I sex provinser (hälften av det stora landet) har antalet personer som behandlas för malaria ökat med 250 procent sedan 2009 och de senaste månaderna har ökningen gått ännu snabbare.  Utbrottet är särskilt alarmerande med tanke på det stora antalet svårt sjuka patienter som kräver sjukhusvård och omedelbara blodtransfusioner på grund av att malarian har gett upphov till anemi. Ställda inför en sådan omfattning av sjukdomen kan Läkare Utan Gränser inte agera ensamma i alla drabbade områden, rapporterar organisationen.

– Behandlingen utanför de stora städerna är undermålig på grund av att områdena är svåra att nå och människor inte har råd med behandling. I en del områden finns ingen hälsovård alls. Och även om behandling är tillgänglig stupar det ibland på att läkemedlen är otillräckliga eller för gamla, säger Jörgen Stassijns, som är malariaexpert på Läkare Utan Gränser.

Som svar på det omfattande utbrottet har organisationen satt in mer personal i fyra av Kongo-Kinshasas provinser. År 2009 behandlade organisationen drygt 45 000 personer mot malaria. 2011 behandlades 158 000 patienter och hittills i år har mer än 85 000 människor fått behandling mot malaria.

De exakta orsakerna till utbrottet är okända. Men den aktuella krisen ska ses i ljuset av ett sjukvårdssystem som saknar resurser på alla nivåer. Landet har inte tillgång till adekvata mediciner, medicinsk utrustning och tillräckligt med utbildad medicinsk personal. Arbetet med att upptäcka och förhindra sjukdomen är undermåligt. Pågående våldsamheter i delar av landet förhindrar också människor att söka vård och gör dem mycket mottagliga för malaria.

Läkare Utan Gränser genomför nu forskningsstudier för att förstå orsakerna till ökningen.

Hjälporganisationens insatser räddar liv på kort sikt, men på lång sikt behövs fler händer för att hantera krisen. Läkare Utan Gränser vädjar därför till Kongo-Kinshasas regering och andra internationella hälsoorganisationer att vidta snabba åtgärder för att förhindra och behandla sjukdomen.

Malaria är den främsta dödsorsaken i Kongo-Kinshasa. Varje år dör cirka 180 000 barn under fem år i sjukdomen.       

För mer information och intervju kontakta presstjänsten, 0708-337740.

Bifogade filer

PDF-dokument