Skip to main content

Malariamedicin kan minska risken att dö i ebola

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 16:35 CET

Ett läkemedel mot malaria kan ha lett till färre dödsfall bland ebolapatienter i Liberia. Det visar en retrospektiv studie av Läkare Utan Gränser och dess forskningsinstitut Epicentre. Studien publicerades i New England Journal of Medicine på torsdagen.

Studien visar att antalet dödsfall var 31 procent lägre bland ebolapatienter som fick antimalarialäkemedlet artesunat-amodiaquine (ASAQ) än bland de patienter som fick standardbehandlingen mot malaria, artemeter-lumefantrin (AL). Malariamedicin ingår i Läkare Utan Gränsers behandlingsprotokoll för alla misstänkta ebolafall. Den positiva effekten av ASAQ upptäcktes i augusti 2014, i samband med att standardbehandlingen AL tog slut vid ett behandlingscenter i Foya i Liberia.

Under de två veckor som AL inte fanns i lager gavs patienterna istället ASAQ. För övrigt var vården exakt densamma. Utförliga analyser av all data visar att det inte finns några andra faktorer, till exempel ålder eller virusmängd, som kan ha påverkat risken att dö.

ASAQ innehåller bland annat amodiaquine, vars inverkan på ebolaviruset har dokumenterats i färska in vitro-studier av potentiella läkemedelskandidater bland sammansättningar som används för att behandla andra sjukdomar, däribland malaria. Även om inga kliniska studier från forskningsinstitut har lett till några avgörande bevis för att ASAQ verkligen fungerar mot ebola är Läkare Utan Gränsers studie mycket hoppingivande.

– Med tanke på de särskilda omständigheterna kring den här studien ska vi akta oss för att dra för långtgående slutsatser, säger Iza Ciglenecki, medförfattare till studien.

– Men i dagsläget tycks ASAQ vara en lovande kandidat när det gäller att hitta en effektiv behandling mot ebola. Nu behövs ytterligare prekliniska och kliniska studier för att bekräfta vilken effekt ASAQ har för att minska dödligheten i ebola.

Fler än 28 000 fall och drygt 11 000 dödsfall har rapporterats i ebolautbrottet i Västafrika som har pågått i närmare två år.

– Nu när epidemin tycks närma sig sitt slut hoppas vi att detta inte leder till minskade resurser och avleder uppmärksamheten från det nödvändiga arbetet med att hitta effektiva behandlingar, diagnosverktyg och vaccin mot ebola, liksom att dessa görs tillgängliga för alla som behöver dem nästa gång, säger Iza Ciglenecki.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.