Skip to main content

Massflykt i Centralafrikanska republiken

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2013 13:01 CET

För andra gången på två månader har sammandrabbningar tvingat människor på flykt i den nordöstra delen av Centralafrikanska republiken. Behovet av akuta humanitära insatser är fortfarande mycket stort.

Läkare Utan Gränser förnyar uppmaningen till det internationella samfundet, särskilt Förenta nationerna (FN) att förstärka sin insats efter nya strider mellan beväpnad milis och före detta Seleka-rebeller i staden Bouca i den nordöstra delen av Centralafrikanska republiken. Befolkningen i området tvingas nu fly ut i bushen.

 – Striderna i Bouca är ett tecken på det fasansfulla våld som drabbar Centralafrikanska republiken. Vi är mycket bekymrade över levnadsvillkoren för dem som är på flykt, oavsett om de tagit sin tillflykt till överfulla kyrkor, moskéer eller skolor. Men även för dem som gömmer sig i bushen utan tillgång till sjukvård, mat eller vatten och som hotas av sjukdomar. Mycket mer behöver göras och det måste göras nu, säger Sylvain Groulx, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Centralafrikanska republiken.  

Flera personer har dödats och sårats i striderna som startade i början av förra veckan strax utanför staden Bouca med 15 000 invånare. Några av de skadade fördes till vår mottagning och två män vars tillstånd var kritiskt fick föras till sjukhuset i Batangafo 10 mil bort. En av dem dog på vägen.

Den senaste tidens våld har inträffat i spåren av de dödliga sammandrabbningar som skedde i september då runt 100 civila dödades i attacker. Beväpnade grupper brände ner 700 hus och tusentals människor fördrevs. Sedan dess har befolkningen levt i rädsla och under hot.

 – Mer än hälften av dem som sökt skydd hos den katolska hjälporganisationen i Bouca har flytt. Situationen är mycket spänd. Många muslimska familjer lämnar staden. Allt du ser nu är beväpnade män, säger Matthieu Amiraux , Läkare Utan Gränsers fältsamordnare i Bouca.

Krisen fortsätter även i grannstaden Bossangoa där uppskattningsvis 35 000 flyktingar är i behov av hjälp. Läkare Utan Gränser startade mobila kliniker i mitten av november för att nå dem som gömmer sig i bushen och har då även bevittnat konsekvenserna av det pågående våldet och bristen på humanitärt bistånd.

FN uppskattar att 400 000 människor, det vill säga tio procent av befolkningen, är på flykt i Centralafrikanska republiken sedan kuppen i mars 2013. I Bossangoa och Bouca växer antalet människor som drivits på flykt stadigt.

Läkare Utan Gränser kräver att FN och andra humanitära organisationer ska öka sin närvaro för att bemöta denna försummade kris. Organisationen har vid ett par tillfällen tillfälligt evakuerat sina team från olika platser. Men verksamheten har aldrig upphört. Istället har Läkare Utan Gränser utökat verksamheten och beredskapen i Centralafrikanska republiken sedan december 2012.

Efter årtionden av politisk och militär instabilitet står Centralafrikanska republiken nu inför ett kroniskt humanitärt och medicinskt nödläge. Läkare Utan Gränser har varit aktiva i Centralafrikanska republiken sedan 1997. För närvarande driver Läkare Utan Gränser sju ordinarie projekt i Batangafo, Boguila, Carnot, Kabo, Ndele, Paoua och Zemio och påbörjade i mars även akutinsatser i Bossangoa, Bouca och Bria. Ett mobilt akutteam är redo att bistå i våldsdrabbade områden och har hittills gjort insatser i Bouar, Mbaïki och Yaloké.

För mer information och tillgång till rörligt material, kontakta presstjänsten 0708 – 33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument