Skip to main content

Missing Maps: Volontärer kartlägger bortglömda delar av världen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2014 14:42 CET

Idag lanseras projektet Missing Maps som går ut på att volontärer kartlägger de områden i världen som hittills har varit vita fläckar. Projektet ska göra det enklare för humanitära organisationer att planera och genomföra insatser i naturkatastrofer, krig och i samband med epidemier. Missing Maps används redan idag för att förenkla ebolainsatsen i Västafrika. Projektet är ett samarbete mellan Läkare Utan Gränser, brittiska och amerikanska Röda Korset och Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT).

Korrekta och uppdaterade kartor behövs för att humanitära aktörer snabbt ska kunna nå människor i behov av hjälp.

– I Google Earth-tider är det svårt att föreställa sig att det fortfarande finns samhällen i världen som inte finns med på officiella kartor, men det finns faktiskt sådana platser, till exempel i Centralafrikanska republiken, säger Pete Masters, samordnare för Missing Maps på Läkare Utan Gränser. 

På det officiella lanseringsevenemanget i London ikväll kommer volontärer att kartlägga delar av Västafrika och Sydsudan. Projektets mål är att kartlägga så många områden som möjligt innan det uppstår en humanitär kris i regionen. Men Missing Maps smygstartades under ebolainsatsen i Västafrika där det fanns brist på uppdaterade kartor. Läkare Utan Gränser och Röda Korset började därför rekrytera volontärer som kartlade eboladrabbade områden. De tog fram kartor som underlätter att hitta särskilt utsatta regioner och att analysera smittspridningen av viruset.

Hur funkar Missing Maps?
Det är frivilliga runtom i världen som producerar kartorna, antingen online eller ute i fält. För att ta fram en karta över staden Lubumbashi i Kongo-Kinshasa använde man till exempel satellitbilder för att rita in gator, byggnader, floder och andra landmärken. En grupp gick ut på gatan för att anteckna gatunamn och annan viktig information som inte syns på satellitbilden. Sedan la frivilliga ihop kartan och gatunamnen. Efter att en kartograf hade dubbelkollat kartan kunde den användas av alla som var intresserade. Kartorna har en öppen källkod och finns tillgängliga för alla som behöver dem.

– Kartor är ett viktigt verktyg för att kunna fatta beslut, säger Kate Chapman från HOT. Det är verkligen ett spännande projekt. Enskilda människor kan bistå humanitära organisationer med sina insatser genom att komplettera geografisk information.

Andrew Braye från brittiska Röda Korset lägger till:

– Helt vanliga människor kan via nätet aktivt bidra till det humanitära arbetet i fält. De hjälper oss med sin skicklighet och sin tid, oavsett om de lägger fem minuter eller fem dagar på att producera en karta. Allt man behöver är en dator.

Följ lanseringen idag via webbstream

Projektet Missing Maps lanseras i London ikväll, kl 19 svensk tid. Frivilliga kommer att kartlägga delar av Västafrika och Sydsudan för att underlätta Läkare Utan Gränsers arbete i dessa regioner. Man kan följa kvälla presentationeroch paneldiskussionen via webbstream.

Den brittiska tidningen The Guardian kommer att anordna ett eget evenemang ikväll där Baraka i Sydsudan ska kartläggas.
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.