Skip to main content

Myanmar: Internationella hjälpinsatser i Rakhine måste tillåtas omedelbart

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 09:50 CEST

Människor som flytt från delstaten Rakhine i Myanmar till grannlandet Bangladesh.

Läkare Utan Gränser kräver omedelbart tillstånd för internationella hjälporganisationer, inklusive internationell personal, att sätta in nödvändiga humanitära insatser i delstaten Rakhine i Myanmar.

– Våra team i Bangladesh hör fruktansvärda berättelser om våld mot civila i norra Rakhine. Rapporterna visar på stora interna flyktingströmmar med rohingyer och andra minoriteter. Byar och hus har bränts ner, inklusive två av våra fyra kliniker, säger Karline Kleijer, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare.

De pågående militära insatserna i sydvästra Myanmar i delstaten Rakhine har lett till ett akut behov av humanitära hjälpinsatser i området. Militärinsatserna inleddes den 25 augusti, efter ett flertal attacker mot polisstationer och militärbaser av motståndsrörelsen Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Som en konsekvens har över 400 000 rohingyer flytt till grannlandet Bangladesh. Där lever de under mycket svåra förhållanden med begränsad tillgång till sjukvård, rent vatten, latriner och mat. Den kvarvarande befolkningen i norra Rakhine, som uppskattas till flera hundratusen människor, nås inte i dagsläget av humanitär hjälp.

- Vi fruktar att de som är kvar i området inte har tillgång till den hjälp de behöver. Skadade, sjuka och kroniskt sjuka personer i norra Rakhine måste omedelbart få hjälp och området måste förses med akutsjukvård och annan humanitär hjälp, säger Karline Kleijer.

Reseförbud förhindrar hjälp
I nuläget befinner sig omkring 120 000 internflyktingar i centrala Rakhine och människorna är helt beroende av humanitär hjälp för att överleva. Läkare Utan Gränser har tidigare bedrivit mobila kliniker i flera läger och byar, men sedan i slutet av augusti har all internationell personal nekats inresetillstånd.

- Innan vi blev tvungna att pausa vår verksamhet på grund av uteblivna resetillstånd och ett förbud mot internationell personal bistod vi med sjukvård i Maungdaw och Buthidaung i norra Rakhine, säger Karline Kleijer.

Regeringen har spridit anklagelser mot FN och internationella hjälporganisationer. Myndigheterna anklagar hjälporganisationer för att samarbeta med ARSA, vilket i sin tur har lett till att Läkare Utan Gränsers lokalanställda personal inte vågar gå till sitt arbete.

Norra Rakhine har även utropats till en militärzon av regeringen, vilket resulterat i ännu fler administrativa hinder och begränsningar vad det gäller tillgänglighet. Myanmars regering uppger att de på egen hand vill hantera de humanitära hjälpbehoven i Rakhine. Detta ger anledning att befara att hjälpen inte kommer att nå de människor som behöver den mest.

– Att lägga det humanitära biståndet under regeringens kontroll kan ses som ett nytt modus operandi av Myanmar. Troligtvis kommer detta innebära ännu större inskränkning på möjligheten att få tillträde till området. Det enda sättet att försäkra att hjälpen baseras på behov är att hjälpen kommer från oberoende och neutrala humanitära aktörer, säger Benoit De Gryse, Läkare Utan Gränsers operativt ansvarige för Myanmar.

– För att försäkra att människor får tillgång till medicinsk vård och annan humanitär hjälp måste Läkare Utan Gränser och andra internationella hjälporganisationer få tillträde till hela Rakhine. Annars löper människor stor risk att dö i onödan, säger Benoit De Gryse. 


--------------------------------------


Läkare Utan Gränsers projekt i Myanmar

I 25 år har Läkare Utan Gränser arbetat i Myanmar och tillsammans med landets hälso- och idrottsmyndighet behandlat hiv- och tuberkulospatienter samt bistått med primärvård och vaccinationer.

I delstaten Rakhine driver Läkare Utan Gränser vanligtvis mobila kliniker i ett antal byar och läger för internflyktingar samt ser till att akuta fall remitteras till offentliga sjukhus. Läkare Utan Gränser stöder också i vanliga fall ett projekt för hivbehandling på ett statligt sjukhus i norra Rakhine. I centrala Rakhine behandlar Läkare Utan Gränser i vanliga fall tuberkulospatienter i samarbete med det nationella tuberkulosprogrammet.

Fram till mitten av augusti bedrev Läkare Utan Gränser sjukvård i kåkstäderna Pauktaw, Sittwe, Ponnagyun, Maungdaw och Buthidaung. Men sedan dess har Läkare Utan Gränsers medicinska verksamhet i delstaten Rakhine pausats på grund av uteblivna resetillstånd för medarbetarna. Detta innebär att tusentals patienter i Rakhine nu har mycket begränsad eller ingen tillgång alls till vård. Dit hör människor med kroniska sjukdomar och akutfall. Dock fortsätter Läkare Utan Gränser att arbeta i Maungdaw.

Läkare Utan Gränsers projekt Bangladesh

Läkare Utan Gränser har arbetat i Bangladesh sedan 1985. I närheten av den provisoriska bosättningen Kutupalong, i Cox’s Bazar-distriktet, driver Läkare Utan Gränser två kliniker som erbjuder grundläggande och akut sjukvård åt flyktingar som tillhör folkgruppen rohingya och lokalbefolkningen. Under 2016 genomförde team från Läkare Utan Gränser 89 954 patientkonsultationer, 4 559 konsultationer gällande psykisk ohälsa och lade in 2 491 patienter. Samma år behandlade de också 103 människor som utsatts för sexuellt våld, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Dessutom genomfördes 15 194 konsultationer i samband med graviditet och förlossning.

Läkare Utan Gränser arbetar också i slumområdena i Kamrangirchar, i huvudstaden Dhaka. Där tillhandahåller man psykisk vård, reproduktiv hälso- och sjukvård, familjeplanering och konsultationer i samband med graviditet, samt driver ett hälsoprogram för fabriksarbetare.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.