Skip to main content

NO CA$H NO CARE

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 14:12 CET

Att ökad tillgång till hälso- och sjukvård är av stor betydelse för att förbättra hälsosituationen i fattiga länder råder det inget tvivel om. Humanitära såväl som utvecklingsinriktade eller rättighetsbaserade organisationer instämmer i detta. Men hur ska detta uppnås? Och hur kan minskad mödra- och barnadödlighet uppnås enligt Millenniemålen när miljoner människor idag exkluderas från den vård som finns?

Idag dör miljontals människor för att de inte har råd med den vård de behöver. På många platser där Läkare Utan Gränser arbetar, kan även mycket små utgifter innebära oöverkomliga hinder för en familj med mycket låg inkomst. När vården beläggs med avgifter (så kallade "user fees"), avstår många människor från att söka vård eller gör det endast i ett senare skede när tillståndet förvärrats. Många tvingas sätta sig i skuld vilket sätter deras livsuppehälle på spel.

Vid detta seminarium utforskas de senaste årens forskning om avgiftsbelagd hälso- och sjukvård och dess inverkan på människors hälsa, liksom resultatet för tillgång till vård när avgifterna avlägsnas.

Diskussionen kommer även att beröra alternativa finansieringsmöjligheter, liksom utmaningarna framöver för att uppnå ökad tillgång till vård i resursfattiga länder, de hälsorelaterade Millenniemålen och rätten till hälsa för alla.

Tid: 11 februari 9.00-13.00

Plats: Gjörwellsgatan 28, Stockholm
Anmälan: seminar@msf.org (senast 8 februari)
Seminariet hålls på engelska!

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser har projekt i närmre 70 länder runt om i världen.

Vill du veta mer om oss gå in på: www.lakareutangranser.se

Bifogade filer

PDF-dokument