Skip to main content

Nya ebolafall i Guinea och Sierra Leone

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 14:52 CEST

Rapporter om nya fall av ebola i Guinea och Sierra Leone. Läkare Utan Gränser fortsätter därför med sina insatser i båda länderna. Organisationen behandlar patienter och försöker att begränsa spridningen av epidemin.

 Efter att antalet ebolapatienter verkade minska under de senaste veckorna kommer nu rapporter om nya ebolafall. Hitintills har 300 människor insjuknat i ebola runt om i Västafrika.

– När jag lämnade Guinea så hade vi en enda patient kvar i isoleringsenheten och det kändes hoppingivande inför framtiden, berättar Anna Sjöblom, som arbetade som sjuksköterska i Läkare Utan Gränsers ebolaklinik i Conakry i Guinea fram till mitten av maj.

– Inkubationstiden för många av de människor som haft kontakt med ebolasmittade var över. Därför riskerade de inte längre att insjukna. Det är mycket oroande att vi nu ser nya ebolafall i både Guinea och Sierra Leone, fortsätter Anna Sjöblom.

Ny ebolaklinik i Sierra Leone
Läkare Utan Gränser upprättar nu, i samarbete med hälsomyndigheterna, en ebolaklinik i Koindu i Sierra Leone. Detta efter att hälsomyndigheterna bekräftat ett ebolafall och fyra dödsfall i Koindu- i Kailahun-distriktet nära den guineanska gränsen i slutet av maj. Den 29 maj rapporterade myndigheterna ytterligare 18 misstänkta fall, varav sex personer har avlidit.  

Ett team av ebolaspecialister är nu på väg att sammansluta med resterande personal på plats i Koindu. Logistiskt och medicinskt material såsom skyddskläder och mediciner är på väg.

Nya fall i Guinea
Trots tidigare insatser för att begränsa spridningen har antalet bekräftade fall ökat under de senaste veckorna enligt de guineanska hälsomyndigheterna. Den 30 maj rapporterades 178 bekräftade fall och 113 dödsfall.

Epidemin har spridit sig till kustområdet Boffa och till Télimélé i Kindia-regionen. Nya patienter har också registrerats i Conakry, Gueckedou och Macenta.

Ökningen kan bero på en ovilja och rädsla hos sjuka att söka vård. Att sjukdomen sprids till olika områden kan bero på att sjuka människor reser och förflyttar sig. Dessutom är det vanligt att familjer transporterar sina avlidna anhörigas kroppar för begravning till andra städer. Det är särskilt svårt att behandla patienter och kontrollera spridningen, eftersom flera geografiska områden är drabbade

Ebola är en sjukdom som skrämmer många och som det finns många felaktiga föreställningar om.  Det är en mycket farlig sjukdom, men man kan bli frisk speciellt om man får vård. Över 30 patienter som vi behandlade i Guinea överlevde och blev friska, berättar Anna Sjöblom.

– Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetar med att upplysa människor om sjukdomen och uppmanar sjuka att söka sjukvård, avslutar Anna Sjöblom.

Läkare Utan Gränser har 300 internationella och lokalt anställda medarbetare på plats i regionen. Över 40 ton utrustning och förnödenheter har skickats för att bekämpa ebolaepidemin.

Se en film med Anna Sjöblom i Guinea här.

Besök en ebolaklinik här.
Läs mer om ebola här.

För mer information eller intervju med Anna Sjöblom kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40. 


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.