Skip to main content

Östra Ghouta: 71 personer dör i snitt varje dag

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 17:40 CET

Förstörelse i östra Ghouta. Foto: Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser har sammanställt ny statistik över krigets offer i östra Ghouta, Syrien. Organisationen stöttar 20 vårdinrättningar i området och har bett dessa att rapportera in siffror. Under de första två veckorna av militäroffensiven har totalt 4 829 människor skadats och 1 005 personer har dött. Det blir i genomsnitt 344 skadade och 71 dödade per dag.

– Siffrorna är talande. Men ännu mer talande är vittnesmålen från vårdpersonalen på plats. De blir allt mer hopplösa och desperata. De är utmattade och nära att bryta ihop, de sover bara korta stunder och är konstant rädda för nya bombningar, säger Meinie Nicolai, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers Brysselkontor.

Antalet offer i östra Ghouta är de facto ännu högre än vad Läkare Utan Gränsers statistik återspeglar. Organisationen har bett runt 20 vårdinrättningar i östra Ghouta att rapportera antal döda och skadade för perioden 18 februari till 3 mars. Två av dessa vårdinrättningar har inte rapporterat in siffror för den 3 mars vilket innebär att antalet offer är ännu högre. Utöver det finns det vårdinrättningar i östra Ghouta som inte står i kontakt med Läkare Utan Gränser och som därför inte ingår i statistiken.

Läkare Utan Gränser har av säkerhetsskäl ingen egen personal på plats i östra Ghouta. Organisationen stödjer tio vårdinrättningar i Ghouta regelbundet med utrustning. Utöver det har Läkare Utan Gränser gjort punktinsatser för att förse ytterligare ett tiotal vårdinrättningar med sjukvårdsmaterial. Organisationen har trots oupphörliga bombräder fortsatt försökt att bistå med material, men lagren sinar snabbt och allt kirurgiskt material är slut.

Under måndagen fick en hjälpkonvoj tillträde till norra delen av östra Ghouta. Enligt FN, som var delvist ansvarig för konvojen, avlägsnade den syriska regeringen viktigt sjukvårdsmaterial från konvojen. Behovet av livräddande medicinskt material är akut. Under militäroffensiven har 15 av de 20 sjukhus och kliniker som Läkare Utan Gränser stöttar bombats eller beskjutits, alla med varierande skador. Fyra sjukvårdspersonal har dödats och tjugo skadats.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.