Skip to main content

Östra Ghouta: ”Gränsen för vår förmåga att hjälpa är snart nådd”

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 12:13 CET

Lorena Bilbao, koordinator för Läkare Utan Gränsers insatser i Syrien berättar att organisationen nu närmar sig gränsen för sina hjälpinsatser i östra Ghouta.

”Samtidigt som frontlinjen förflyttats och den syriska regeringen har vunnit territorier i östra Ghouta, har sjukhus och kliniker som vi har stöttat evakuerats och personalen har flytt undan striderna.

För en vecka sedan gav vi stöd till 20 vårdinrättningar och idag är vi nere till endast ett sjukhus. Platsen för vårt kvarvarande medicinska lager, som ligger i den södra enklaven av östra Ghouta, är nu under kontroll av den syriska regeringen.

Den konstanta beskjutningen och bombningarna, samt den snabba militära framryckningen, försvårade distributionen av medicinska förnödenheter från lagret till de få kvarvarande vårdinrättningarna. Den syriska regeringen tillåter inga eller en begränsad mängd medicinska förnödenheter att levereras till belägrade områden.

Läkare Utan Gränsers förmåga att direkt stötta sjukvården är nu kraftigt begränsad. Vi fortsätter dock att ge det tekniska och moraliska stöd vi kan till sjukvårdspersonal i östra Ghouta som kämpar för att rädda liv under otänkbart hemska förhållanden.” 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.