Skip to main content

Rohingyas: Läkare Utan Gränser trappar upp insatser i Bangladesh

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 16:25 CEST

Flyende människor från folkgruppen rohingya längs gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Bilden tagen den 6 september, 2017.

En alarmerande humanitär situation för den redan utsatta folkgruppen rohingya har uppstått längs gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Flyktingarna är i akut behov av sjukvård och humanitär hjälp.

Över 146 000 människor har sedan den 6 september flytt från delstaten Rakhine i Myanmar till grannlandet Bangladesh. Detta är det största inflödet av rohingya till Bangladesh sedan våldsutbrottet i oktober 2016. 75 000 människor har sedan tidigare flytt över gränsen.

- Vi har inte hanterat en situation av denna omfattning på många år, säger Pavlo Kolovos, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Bangladesh. Våra team möter stora folkmassor som är extremt traumatiserade och i behov av sjukvård. Många har våldsrelaterade skador, allvarligt infekterade sår och allvarliga förlossningskomplikationer.

Många människor är fast i ingenmansland på gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Majoriteten av de nyanlända befinner sig i gamla och nya provisoriskt upprättade läger, i FN-läger eller bor bland den bofasta befolkningen. En 49-årig pappa berättar för Läkare Utan Gränsers personal:

- Jag och hela min familj flydde vårt hem, men min son sköts under flykten. Jag tog honom till sjukhuset här i Bangladesh, men tvingades lämnade resten av familjen i Myanmar. Nu gömmer de sig någonstans i skogen och jag har inte hört från dem på flera dagar. Jag vet inte vad jag ska göra, jag känner mig så desperat.

Akut behov av ökade hjälpinsatser

Situationen för människorna är alarmerande och behovet av hjälpinsatser är stort. Läkare Utan Gränser har trappat upp insatserna i området med fler sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Organisationen har även inrättat ytterligare en avdelning på en av sina två existerande kliniker i Kutupalong-området, för att kunna ge vård till den ökade tillströmningen av patienter.

Läkare Utan Gränser hjälper även till med att remittera patienter till andra sjukhus, samt tillhandahåller ambulanstransporter dygnet runt. Två mobila sjukvårdsteam reser runt och utvärderar de medicinska behoven och behandlar skadade.

- Vi oroar oss över de hundratusentals människor som fortfarande befinner sig i Myanmar och som inte har tillgång till sjukvård. För närvarande kan eller får inga organisationer arbeta på plats, säger Pavlo Kolovos.

Vaccination bör prioriteras

Läkare Utan Gränsers personal ser ett behov av att prioritera vaccination mot mässling och andra sjukdomar för de nyanlända, eftersom vaccinationsnivåerna i delstaten Rakhine i Myanmar är mycket låga. Det krävs också insatser för att ta itu med höga nivåer av undernäring bland rohingya, både bland de nyanlända men även de som redan befann sig i Bangladesh sedan tidigare.

Även om matdistributioner har kommit igång, har vissa flyktingar bara fått torra kex och tillgång till rent dricksvatten är ett problem. "Jag fick sju förpackningar med kex för att ge mina barn när jag kom fram. Det är allt de har ätit, säger en pappa till fyra som anlände för tre dagar sedan. "Vi bor för närvarande i en skola med min familj men skolkommittén sa att vi måste lämna i morgon. Jag vet inte vart vi ska ta vägen. "


Läkare Utan Gränsers projekt i Bangladesh och Myanmar:

Bangladesh
Läkare Utan Gränser har arbetat i Bangladesh sedan 1985. I närheten av den provisoriska bosättningen Kutupalong, i Cox’s Bazar-distriktet, driver Läkare Utan Gränser två kliniker som erbjuder grundläggande och akut sjukvård åt flyktingar som tillhör folkgruppen rohingya och lokalbefolkningen. Under 2016 genomförde team från Läkare Utan Gränser 89 954 patientkonsultationer, 4 559 konsultationer gällande psykisk ohälsa och lade in 2 491 patienter. Samma år behandlade de också 103 människor som utsatts för sexuellt våld, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Dessutom genomfördes 15 194 konsultationer i samband med graviditet och förlossning.

Läkare Utan Gränser arbetar också i slumområdena i Kamrangirchar, i huvudstaden Dhaka. Där tillhandahåller man psykisk vård, reproduktiv hälso- och sjukvård, familjeplanering och konsultationer i samband med graviditet, samt driver ett hälsoprogram för fabriksarbetare.

Myanmar

I 25 år har Läkare Utan Gränser arbetat i Myanmar och tillsammans med landets hälso- och idrottsmyndighet behandlat hiv- och tuberkulospatienter samt bistått med primärvård och vaccinationer.

I delstaten Rakhine driver Läkare Utan Gränser vanligtvis mobila kliniker i ett antal byar och läger för internflyktingar samt ser till att akuta fall remitteras till offentliga sjukhus. Läkare Utan Gränser stöder också i vanliga fall ett projekt för hivbehandling på ett statligt sjukhus i norra Rakhine. I centrala Rakhine behandlar Läkare Utan Gränser i vanliga fall tuberkulospatienter i samarbete med det nationella tuberkulosprogrammet.

Fram till mitten av augusti bedrev Läkare Utan Gränser sjukvård i kåkstäderna Pauktaw, Sittwe, Ponnagyun, Maungdaw och Buthidaung. Men sedan dess har Läkare Utan Gränsers medicinska verksamhet i delstaten Rakhine pausats på grund av uteblivna resetillstånd för medarbetarna. Detta innebär att tusentals patienter i Rakhine nu har mycket begränsad eller ingen tillgång alls till vård. Dit hör människor med kroniska sjukdomar och akutfall. Dock fortsätter Läkare Utan Gränser att arbeta i Maungdaw.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.