Skip to main content

SAHEL: En miljon barn gravt undernärda

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 14:05 CEST

Över en miljon gravt undernärda barn är i behov av behandling i den undernäringsdrabbade Sahelregionen. Nu trappar Läkare Utan Gränser upp sina insatser där.

Den årliga undernäringsperioden har åter igen drabbat vissa delar av Sahelregionen. Över en miljon gravt undernärda barn[1] är just nu i behov av behandling. Det är en extrem siffra och det överlägset högsta antalet undernärda barn i behov av hjälp i samband med en kris någonsin inom det humanitära hjälparbetets historia.

Läkare Utan Gränser har under de senaste sex månaderna tagit emot över 56 000 gravt undernärda barn i sju olika länder i Sahelregionen. En betydligt högre siffra än föregående år.

– Årets undernäringskris handlar inte bara om matbrist och torka – den har också förvärrats av höjda matpriser, instabilitet i norra Mali och Nigeria och ett stort mässlingsutbrott i östra Tchad, förklara Johanne Sekkenes, som arbetar som landansvarig för Läkare Utan Gränser i Mali.  

Utöver detta har en osedvanligt tung regnperiod drabbat södra Niger och delar av östra Tchad som lett till en ökning av malaria som, i kombination med undernäring, ofta är dödlig för barn.


Nya varningssystem

I slutet av 2011 utvecklade länderna i regionen, tillsammans med hjälporganisationer, en gemensam handlingsplan för Sahel. I år är första gången som det förebyggande varningssystemet för undernäringsdrabbade länder i regionen används.

I handlingsplanen ingår även förebyggande behandling genom utdelning av en slags näringsberikad mjölkprodukt till drygt en miljon gravt undernärda barn för att förhindra undernäring. Genomförandet av handlingsplanen kommer att bli en utmaning och kräver stora insatser från myndigheter, hjälporganisationer och givarsamfundet. Läkare Utan Gränser understryker dock att en akut hjälpinsats inte bör vara det enda alternativet.

– Undernäring är ett folkhälsoproblem i denna region och det bör behandlas som ett sådant, förklarar Susan Shepherd, barnläkare och näringsexpert för Läkare Utan Gränser.

– Länder som lyckats med att bekämpa undernäring har alla infört tillgång till fri sjukvård. Det är mycket viktigt att komma ur akutläget och börja övergången till mer långsiktiga lösningar, fortsätter Shepherd.

Samtidigt som Läkare Utan Gränser fortsätter att utöka sina undernäringsinsatser i Sahelregionen så arbetar man även med att utveckla enklare och billigare metoder för att bekämpa undernäring på lång sikt.  Såsom att delegera enklare uppgifter till icke-medicinsk personal som kan tillhandahålla lokalproducerat kosttillskott för barn att få tillgång till den mat de behöver.

Läkare Utan Gränser driver 21 undernäringsprogram i Sahelregionen, varav nio öppnades i år till följd av akuta behov i områden i Tchad, Mali, Senegal och Mauretanien. Organisationen finns även på plats i norra Mali, Niger, och Burkina Faso för att hjälpa människor som flytt konflikten i Mali.

För mer information eller intervju med svensktalande Johanna Sekkenes i Mali, kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.

[1] Källa: UNICEF

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument