Skip to main content

Senaste uppdateringen 19 jan: Här jobbar Läkare Utan Gränser i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:40 CET

Läkare Utan Gränsers team i Port-au-Prince trappar upp insatsen för att återuppbygga och utöka den sjukvårdskapacitet som fanns före jordbävningen. 135 internationella medarbetare har anslutit sig till den personal som var på plats när katastrofen inträffade.

 

Hittills har cirka 3000 skadade behandlats och 400 kirurgiska ingrepp genomförts, men behoven är fortfarande enorma och Läkare Utan Gränsers team arbetar med extremt rudimentära verktyg och hjälpmedel.

- Läget är fortfarande mycket svårt och skadade får ofta vänta för länge innan de får vård. Sjukhusen är överfulla och även om kapaciteten att genomföra kirurgiska ingrepp har ökat något är det långt ifrån tillräckligt för att möta behoven för de tusentals patienter som måste opereras för att överleva. Just nu måste vi fokusera på personer med livshotande skador, där operation kan rädda liv, säger Johan von Schreeb, medicinsk koordinator på plats i Haiti.

Just nu arbetar Läkare Utan Gränser på tio platser i Port-au-Prince och dess omgivningar:

Trinité-sjukhuset

Sjukhuset rasade delvis samman i jordskalvet och Läkare Utan Gränser arbetar på gårdsplanen, under provisoriska tak av presenningar och tygstycken.  Två operationssalar fungerar nu och utnyttjas till bristningsgränsen. Sedan i onsdags har de medicinska teamen genomfört i snitt 25 kirurgiska ingrepp per dag, mestadels amputationer, kejsarsnitt, avlägsnad av död vävnad och bukoperationer. 65 patienter är inlagda just nu. Hur många som har behandlats här är svårt att veta eftersom ingen registrering av patienter skedde under de första dagarna. I och med upprättandet av en andra operationssal kan kirurgteamen genomföra ytterligare cirka 20 ingrepp per dag. En ”sal” för eftervård av patienter och prioritetsbedömning av nyinkomna skadade har satts upp på gatan framför sjukhuset. De flesta fallen är komplicerade, multipla frakturer, benkrosskador, huvud- och ansiktsskador och infekterade sår.

Pacot sjukvårdscenter

120 patienter är "inlagda", på marken eller i tält, remittering av de svårast skadade har börjat till Trinité. Kring hundra patienter behöver akut, kirurgisk vård. Ett par patienter är förlamade och på centret vårdas också flera barn utan familj. 30 nya patienter skrevs in under söndagen. Ett nytt kirurgteam har anlänt för att avlösa det ordinarie arbetslaget.

Martissant hälsocenter / Läkare Utan Gränsers kontor i Martissant

I slumområdet Martissant har Läkare Utan Gränser behandlat över 1 350 patienter sedan jordbävningen, både utanför det som en gång var organisationens hälsocenter och i ett av kontoren som inte skadades i skalvet. Ungefär 150 patienter är inlagda och över 500 skadade i behov av akut kirurgi har remitterats till Choscal-sjukhuset, i Cité Soleil, ett annat av Port-au-Princes slumområden.

Choscal-sjukhuset

De medicinska teamen fokuserar på livräddande vård som behandling av öppna sår, frakturer, brännskador, amputationer och akut förlossningsvård. De har arbetat dygnet runt och utfört fler än 190 kirurgiska ingrepp sedan operationssalen kom på plats i fredags. Prioritet ges livräddande ingrepp som amputeringar av patienter där infekterade sår orsakar kallbrand.

Carrefour-sjukhuset

Carrefour-området i sydvästra Port-au-Prince är ett av dem som drabbats hårdast i jordbävningen. Läkare Utan Gränser började arbeta där på lördagen. Under de 24 första timmarna behandlades 500 patienter och 90 kirurgiska ingrepp genomfördes, däribland amputationer, frakturer, brännskador och sex komplicerade förlossningar.

Chancerelle-sjukhuset

Två operationssalar och en förlossningssal kan nu börja användas på Chancerelle-sjukhuset, arbetet här kommer att trappas upp så fort fler internationella medarbetare kommit fram till Port-au-Prince.

Léogane

Ett av de hårdast drabbade områdena, upp till 85 procent av byggnaderna har förstörts här. Läkare Utan Gränser har satt upp ett tillfälligt akutsjukhus på en skola för sjuksköterskor.

Jacmel

Jacmel är beläget på Haitis sydkust, nära 60 procent av byggnaderna har förstörts här. Sjukhuset är delvis förstört, men operationssalen går att använda. Läkare Utan Gränser kommer så snart att möjligt börja arbeta här, men all frakt av material och personal måste ske med helikopter eftersom vägarna är blockerade.

Saint-Marc

Området är inte lika hårt drabbat av jordbävningen, men många människor från Port-au-Prince har flytt dit och samlats i provisoriska läger. Många skadade har också kommit till sjukhuset. Läkare Utan Gränser kommer att påbörja en insats där inom den närmaste tiden.

Delmas

Installationen av ett uppblåsbart sjukhus börjar så fort materialet kommit fram, ena halvan har landat i Port-au-Prince, andra halvan är på väg från Santo Domingo i Dominikanska republiken.

Saint-Louis

Ett andra, uppblåsbart sjukhus kommer att installeras här. En del av sjukhuset har kommit fram, den andra delen är på väg från Dominikanska republiken. De logistiska teamen arbetar hela natten för att installera det som hittills kommit fram.