Skip to main content

Större hjälpinsatser behövs i Mauretanien

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 13:19 CEST

Situationen för de 160 000 flyktingar från Mali är oroande. Nu uppmanar Läkare Utan Gränser andra internationella aktörer till utökade insatser i flyktingläger i Burkina Faso, Mauretanien och Niger.

Läkare Utan Gränser är på plats i flyktinglägren i Burkina Faso, Mauretanien och Niger för att bistå maliska flyktingar och vittnar nu om otillräckliga hjälpinsatser från andra internationella aktörer.

– Vi uppmanar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) och livsmedelsprogram (WFP) att utöka och påskynda sina hjälpinsatser i Burkina Faso, Mauretanien och Niger innan regnperioden, säger Malik Allaouna, operativ chef för Läkare Utan Gränser.

Situationen för de maliska flyktingarna är allvarlig och de har litet hopp om att kunna återvända till hemlandet på grund av den rådande säkerhetssituationen där. Den kommande regnsäsongen försvårar hjälpinsatserna ytterligare.

I det provisoriska flyktinglägret i Mbéra, mitt i den mauretanska öknen, samsas över 220 människor om en latrin och bristen på mat och vatten är allvarlig. I Burkina Faso, där Läkare Utan Gränser arbetar i fyra flyktingläger, håller maten som distribueras inte måttet.

– Vi fick fyra kilo ris av dålig kvalitet och fullt av stenar, två koppar olja och två koppar socker för tio dagar, berättar en flykting i Mbéra-lägret.  

– Samma mängd mat fördelas utan hänsyn till antalet personer i en familj - vi är sju personer och efter två dagar tog maten slut, berättar Mohamed El Mokhtar, flykting i Gandafabou lägret i Burkina Faso.

Levnadsvillkoren i dessa läger är betydligt lägre än den internationella standarden för hjälpinsatser. Människor är redan sårbara och försvagade av en lång flykt från Mali. De flesta sjukdomar som Läkare Utan Gränser behandlar i lägren är direkt relaterade till de dåliga levnadsförhållandena.

Sjukdomar som luftvägsinfektioner, hudinfektioner, diarré och undernäring är de vanligaste sjukdomarna som Läkare Utan Gränser behandlar i sina kliniker. I Mbéra-lägret har Läkare Utan Gränser hittills behandlat över 500 barn för undernäring.

Läkare Utan Gränser arbetar i flyktinglägren i Ferrerio, Gandafabou, Dibissi och Ngatourou-Niénié i Burkina Faso, i Mbéra, Fassala och Bassikounou i Maurentanien, och i Mangaïzé, Abala, Chinagodrar och Yassan i Niger.

För mer information kontakta presstjänst på 0708-33 77 40.