Skip to main content

Stora behov kvarstår i Haiti trots massiva hjälpinsatser -Läkare Utan Gränser släpper granskande rapport om katastrofinsatser

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2011 15:31 CET

Trots att hjälpinsatserna efter jordbävningen i Haiti för ett år sedan var de största någonsin, lever många människor fortfarande under mycket svåra förhållanden och landet är hårt drabbat av den pågående koleraepidemin, rapporterar Läkare Utan Gränser. Omkring 220 000 människor dog i jordbävningen den 12 januari 2010 och runt 1,5 miljoner blev hemlösa.

Trots att tillgången till grundläggande sjukvård har förbättrats sedan jordbävningen visar den snabba spridningen av kolera i landet begränsningarna i de internationella hjälpinsatserna i akuta katastrofsituationer. Internationella organisationer måste uppfylla sina löften till det haitiska folket och till givarländerna och vända löftena till konkreta handlingar, säger Läkare Utan Gränser.

Omedelbara humanitära behov måste tillgodoses samtidigt som långsiktig återuppbyggnad sker. Förbättrade vatten- och sanitetsförhållanden och tillfälliga bostäder med tillräckligt god standard för dem som fortfarande bor i tält är nödvändiga för att förbättra befolkningens hälsotillstånd och minska risken för sjukdomsutbrott.

– Den massiva förödelse som jordbävningen orsakade gav upphov till en ström av gåvor från privata givare från hela världen och löften från det internationella samfundet att "återuppbygga Haiti bättre", säger Stefano Zannini, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Haiti. Men den sorgliga verkligheten är att idag när haitierna försöker bygga upp sina liv igen så är många människor fortfarande oerhört utsatta, särskilt när de nu drabbats av en andra och i stora delar förebyggbar katastrof –koleraepidemin som hittills krävt minst 3600 liv.

Läkare Utan Gränser släpper idag en granskande rapport av organisationens akutinsatser efter jordbävningen. Rapporten innehåller också en överblick av de brister i sjukvårdssystemet som organisationen kommer att försöka ta sig an under kommande år. Läkare Utan Gränsers akutinsats i Haiti efter jordbävningen och under kolerautbrottet är den största i organisationens historia.

Läkare Utan Gränser beräknar att alla de 104 miljoner euro (ca 990 miljoner kronor)* som skänktes till organisationen från privatpersoner för insatserna efter jordbävningen och kolerautbrottet kommer att ha använts under 2010. Från den 12 januari till den 31 oktober 2010 behandlade Läkare Utan Gränser mer än 258 000 patienter, genomförde fler än 16 500 operationer och bistod vid över 15 000 förlossningar i Haiti. Sedan kolerautbrottets början har mer än 91 000 människor behandlats på kolerakliniker som stöds av Läkare Utan Gränser. Totalt rapporterades 171 300 fall av kolera i landet fram till den 1 januari 2011.

Läkare Utan Gränsers budgetprognos för insatserna i Haiti under 2011 är 46 miljoner euro (ca 438 miljoner kronor)*. Pengar som dels kommer att gå till att driva sex sjukhus i huvudstaden Port-au-Prince med en totalkapacitet på 1000 sängplatser samt att fortsätta stödja två sjukhus som drivs av de haitiska hälsovårdsmyndigheterna. Tre av sjukhusen i huvudstaden kommer att byggas under 2011, bland dem den enda fungerade kliniken för behandling av brännskador. De tre kommer att ersätta tillfälliga sjukhus som startades efter jordbävningen. I staden Léogâne kommer Läkare Utan Gränser att fortsätta stödja ett nybyggt sjukhus med 120 sängplatser. Organisationens insatser i landet kommer att fokusera på obstetrik, akutsjukvård och traumavård.

* Omräknat från euro enligt genomsnittlig växelkurs över 12 månader. Uttag den 10 januari (1 euro = 9,5181 SEK)

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument