Skip to main content

SYRIEN: Skadade får kirurgisk vård

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 12:18 CEST

Under de två senaste månaderna har Läkare Utan Gränser arbetat inne i Syrien för att ge humanitär hjälp till människor som drabbats av konflikten.

Med hjälp av ett team med sex syriska läkare har Läkare Utan Gränser upprättat ett akutsjukhus där man behandlar skadade.

I mitten av augusti hade över 300 patienter fått behandling och 150 operationer har genomförts, varav två tredjedelar har varit akuta ingrepp. Skadorna har främst varit splitterskador, som orsakats av beskjutning från stridsvagnar och av bombattacker, samt en stor mängd skottskador.

Majoriteten av patienterna har varit män och en tiondel har varit kvinnor. Omkring en femtedel av patienterna har varit under 20 år.

Förutom det faktum att Läkare Utan Gränser arbetar utan officiellt tillstånd från syriska myndigheter, så gör det pågående våldet att det är svårt för skadade att våga ta sig till sjukhus och uppsöka vård. Även viktiga leveranser av sjukvårdsmaterial försvåras av våldet.

I nuläget är möjligheten att hjälpa till begränsad för Läkare Utan Gränsers personal, som består av nationell och internationell personal. Men insatserna och behoven av medicinsk hjälp är nödvändiga för att patienterna på sjukhuset över huvud taget ska överleva.

Läkare Utan Gränser distribuerar läkemedel och andra medicinska förnödenheter i Syrien. Trots svårigheter att få tillstånd att arbeta inne i landet står Läkare Utan Gränser redo att hjälpa alla skadade i konflikten. Verksamheten fortsätter att utökas i Syrien och i angränsande länder.

För närvarande behandlar Läkare Utan Gränser syriska flyktingar i Amman, Jordanien. Vi erbjuder även psykologiskt stöd och primärvård för syriska flyktingar i Libanon.

För mer information kontakta presstjänsten, 0708- 33 77 40.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument