Skip to main content

Våldet blossar upp i Darfur: "Mycket oroande situation"

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2013 16:42 CEST

Tiotusentals människor har flytt från Darfur, Sudan, till Tissi-området i östra Tchad på grund av dödliga attacker. En studie som Läkare Utan Gränser publicerar idag visar att många dog innan de nådde Tchad och att dödsorsaken i de flesta fall var våld.  

De flyende är sudaneser och återvändande tchadier som tagit sig över gränsen sedan januari i år.

– Denna undersökning bekräftar att våldet i Darfur är den största orsaken till dödlighet bland flyktingarna, säger Delphine Chedorge, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Tchad.

Rapporten visar att 61 procent av de rapporterade 194 dödsfallen orsakats av våld. De flesta av dödsfallen (111 av 119) orsakades av gevärsskott och kan kopplas till specifika våldsamheter som föregick de två stora flyktingvågorna, den första i början av februari och den andra i början av april. Majoriteten av dödsfallen inträffade i Darfur, innan flyktingarna tagit sig över gränsen till Tchad.

– Jag var i Abugaradil när jag såg fordon köra in, berättar Sadam *, en 33-årig flykting som kom till Tissi i april.

– En förlupen kula träffade mig i högerarmen och många av byns invånare dödades. Mina bröder satte mig i en kärra och drog mig i en och en halv timme för att nå sjukhuset i Tissi.

Många dödsfall i samma by
Majoriteten av de flyktingar som intervjuats av Läkare Utan Gränser i Tissi kommer från byn Abugaradil. Bara i den byn ska 71 av de undersökta dödsfallen ha skett i samband med en attack mellan den 2 och 9 april.

– Resultaten visar på en mycket oroande humanitär situation i området, säger Delphine Chedorge.

Det var i början av mars som Läkare Utan Gränser fick rapporter om flyktingströmmar samtidigt som man genomförde en vaccinationskampanj mot gula febern i distriktet Goz Beida, i östra Tchad. Några veckor senare började organisationen ge akut medicinsk vård, samt bistå med rent vatten, tak över huvudet och hygienartiklar, till människor som flytt till närliggande Tissi.

För att bättre förstå omständigheterna kring de stora flyktingströmmarna genomförde Läkare Utan Gränsers, genom sin epidemiologiska forskningsenhet Epicentre, en retrospektiv dödlighetsundersökning i bosättningarna i Haraza och Tissi under maj. Forskningsteamet har pratat med mer än 15 000 människor i 2 658 hushåll - jämnt fördelade mellan sudanesiska flyktingar och återvändande tchadier. Flyktingarna beskriver attacker där människor skjutits och hela byar bränts till marken och plundrats.

Fler skadade senaste veckan

Den pågående regnperioden gör att Tissi-området isoleras och hjälpinsatser skalas ned. Läkare Utan Gränsers team har dock stannat i staden Tissi och fortsätter att ta emot och behandla patienter.

Under den senaste veckan, har Läkare Utan Gränser behandlat 30 nya skadade patienter, varav 13 drabbats av skottskador, samt evakuerat människor till den närbelägna staden Abéché för akut kirurgi. Detta är den största vågen av sårade som organisationen har sett under de senaste två månaderna.

* Namnet har ändrats

Läkare Utan Gränser arbetar i Tchad sedan mer än 30 år tillbaka. Utöver akutinsatser driver organisationen projekt i Abéché, Massakory, Am Timan och Moïssala.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument