Skip to main content

WHO:s klassifiering av ebolautbrottet - ”Ord räddar inte liv”

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2014 13:56 CEST

Läkare Utan Gränsers ansvarige för internationella insatser kommenterar WHO:s beslut att klassa ebolaepidemin som en internationell hälsokris.

"Att klassa ebolautbrottet som ett internationellt nödläge innebär att Världshälsoorganisationen WHO tar epidemin på stort allvar, men ord kommer inta att rädda liv," säger Bart Janssens, ansvarig för Läkare Utan Gränser fältinsatser.

"WHO:s ställningstagande måste nu leda till omedelbara åtgärder. Läkare Utan Gränser har i flera veckor krävt massiva medicinska och epidemiologiska insatser för att rädda liv och stoppa epidemin. Människor dör därför att man inte har reagerat tillräckligt snabbt.

Alla länder som har de resurser som krävs måste omedelbart stötta de drabbade med expertis och finansiella medel. Ebolaepidemin kan bara att stoppas med hjälp av massiva insatser från omvärlden.

Konkret betyder detta att följande behöver förbättras och utökas: sjukvården, utbildningen av hälsopersonal, smittskyddet, smittspårningen, den epidemiologiska övervakningen, varnings- och remissystemen, mobiliseringen och upplysningen till samhället. 

I nuläget jobbar runt 66 internationella och 610 lokalt anställda med ebolautrbottet i de tre drabbade länderna. Vi har mobiliserat samtliga ebolaexperter, vi kan helt enkelt inte göra mer."


Här hittar du aktuella siffror om Läkare Utan Gränsers insats i Västafrika.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.