Skip to main content

Klimatsmart bistånd på WebaidShop

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2008 11:02 CEST

Traditionellt röjer människorna i Uganda skog för att få en jordplätt att odla mat på, man odlar den tills dess att jorden blivit utarmad och nänringsfattig. Efter detta lämnas platsen och istället röjer man en annan skogsplätt att odla på. Efter sig lämnar man utarmad jord utan vegetation som snabbt eroderas vid de kraftiga regn som periodiskt faller i området.

Den hittills mest framgångsrika lösningen på det här problemet är agro-forestry, ett sätt att låta grödor och träd växa bredvid varandra och dra nytta av varandra.

Tillsammans med undervisning om trädens betydelse för marken och miljön får människor gratis plantor, både fruktträd och energiskog, att plantera bland sina grödor.

Trädplantering är bra på många olika sätt. Förutom att miljön och klimatet blir bättre, får människorna även virke, ved eller frukt som den egna familjen kan använda eller sälja för att få pengar till annat.

www.webaidshop.se