Skip to main content

Brist på Levaxin

Nyhet   •   Jan 04, 2018 14:50 CET

Det råder just nu brist på läkemedlet Levaxin i styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram. Övriga styrkor av Levaxin finns i lager, vilket innebär att man kan kombinera/dela tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos.

En farmaceut har möjlighet att göra en ändring av receptet, efter bedömning om byte till annan styrka av Levaxin kan ske utan kontakt med förskrivare. Vid tveksamhet ska förskrivaren alltid kontaktas.

Se även 8 kap 9 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt vägledning till föreskrifterna.

För ytterligare information se Takedas webbsida.