Skip to main content

Calcitonin rekommenderas endast för korttidsbehandling

Nyhet   •   Jul 24, 2012 09:07 CEST

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA:s) vetenskapliga kommitté bör inte calcitonin nässpray användas för behandling av postmenopausal osteoporos. Annan användning av calcitonin finns kvar men bör om möjligt begränsas i tid.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderar att läkemedel som innehåller calcitonin endast bör användas för korttidsbehandling. En genomgång av nyttan och riskerna med calcitoninbehandling pekar på en viss ökad risk för cancer vid långtidsbehandling. CHMP rekommenderar att nässpray med calcitonin (Miacalcic), som endast är godkänt för behandling av osteoporos, tas bort från marknaden.

CHMP bedömer att calcitonin kan användas som injektion eller infusion vid andra sjukdomstillstånd, men behandlingen bör begränsas till kortast möjliga tid i lägsta effektiva dos. CHMP föreslår att calcitonin i fortsättningen ska finnas tillgängligt som lösning för injektion/infusion och endast användas för:

  • att förebygga akut förlust av benmassa på grund av plötslig immobilisering.
  • behandling vid Pagets sjukdom, till patienter som inte svarar på alternativ behandling eller där annan behandling anses olämplig.
  • behandling av hypercalcemi som är orsakad av cancer.

Rekommendationer till patienter

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om din behandling, kontakta sjukvården i samband med nästa planerade besök.