Skip to main content

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur

Nyhet   •   Feb 11, 2016 14:08 CET


Folkhälsomyndigheten informerade den 10e februari att en ny typ av resistens mot kolistin har upptäckts. Sedan den första rapporten från Kina som publicerades i november 2015 har hittills ett 20-tal länder rapporterat fynd av resistensgenen (mcr-1) hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderade år 2013 riskerna för utveckling av resistens av betydelse för såväl djur- som folkhälsan, då kolistin används till djur. Slutsatserna utifrån den kunskap om resistensläget och mekanismerna för överföring av resistens som då var kända, var att användning till djur kan försvaras förutsatt att användingen begränsas enligt kriterier som fastställts av EMA.

Med anledning av upptäckten av resistensgenen mcr-1 har EMA fått i uppdrag av Kommissionen att uppdatera den resistensriskvärdering som genomfördes 2013. Avsikten är att värdera om fyndet påverkar de tidigare rekommendationerna avseende användning av kolistin till djur.

Rapporten ska presenteras i juni. EMA kommer därefter ta ställning till om det finns anledning att ändra i villkoren för godkännandet för de läkemedel innehållande kolistin som är godkända för djur i EU. För närvarande finns en kolistinberedning godkänd för behandling av djur i Sverige.