Skip to main content

Informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter

Nyhet   •   Okt 02, 2012 15:19 CEST

Läkemedelsverket och Swedish Medtech arrangerar en informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter den 16 november 2012. Arrangemanget är avsett för upphandlare inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter. Under informationsdagen kommer frågeställningar om medicintekniska produkter i allmänhet, tillbehör, programvaror och patientjournalsystem att beröras.

Läkemedelsverket och Swedish Medtech arrangerar en informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter den 16 november 2012. Sista anmälningsdagen är den 2 november 2012. Avsikten med informationsdagen är att öka de kunskaper som upphandlare behöver vid upphandling av CE-märkta produkter både inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter.

Läkemedelsverket får in många frågor om upphandling, både från upphandlande enheter och från tillverkare. En del av dessa frågeställningar kommer att diskuteras under informationsdagen, bl a tillbehör till medicinteknisk utrustning och hjälpmedel, programvaror och patientjournalsystem.

Medicinska programvaror kommer att behandlas särskilt under informationsdagen då Läkemedelsverket publicerar en vägledning om medicinska informationssystem i oktober.

 Anmälan hos Swedish Medtech

Anmälan görs hos Swedish Medtech – se länken i höger marginal.
Eventuella frågor besvaras av:

 
Carin Bådagård
Läkemedelsverket
carin.badagard@mpa.se 

 eller Jan Heidebrandt
Swedish Medtech
jan.heidebrandt@swedishmedtech.se