Skip to main content

Inga rapporterade svenska fall av blodproppar och Octagam

Nyhet   •   Sep 02, 2010 14:00 CEST

Ett antal tillverkningssatser av Octagam (immunglobulin) har dragits in i flera länder i Europa samt i USA efter ökad rapportering om blodproppar. De misstänkta tillverkningssatserna har inte marknadsförts i Sverige, och inga fall av biverkningar har rapporterats under 2010.

Läkemedelsverket har blivit informerat om att ett antal tillverkningssatser av Octagam 50 mg/ml har dragits in i flera länder i Europa och USA. Indragningen har genomförts efter att antalet biverkningsrapporter avseende blodproppsbildning vid användning av Octagam 50 mg/ml har ökat under 2010.

Produkten är ett humant immunoglobulin och används bl.a. till patienter med brist på antikroppar. Inga av de indragna tillverkningssatserna har funnits på marknaden i Sverige.

Det finns inga rapporterade fall av blodproppsbildning som biverkning i Sverige under 2010 i samband med användning av Octagam 50 mg/ml.

Läkemedelsverket bevakar frågan i samarbete med andra myndigheter inom EU.