Skip to main content

Månadsrapport från PRAC (november 2013)

Nyhet   •   Dec 05, 2013 15:01 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

PRAC uppdaterar om riskerna för allvarliga fall av blodpropp associerade med Iclusig

PRAC har granskat ny information om cancerläkemedlet Iclusig (ponatinib) som tyder på att biverkningar i form av allvarliga fall av blodpropp inträffar vid en högre frekvens än vad som inledningsvis observerats vid tidpunkten för godkännandet av marknadsföringstillståndet i juli 2013.

PRAC rekommenderar att produktinformationen uppdateras med förstärkta varningar beträffande kardiovskulär risk samt råd om att optimera patientens behandling av eventuell hjärtkärlsjukdom före start av behandling med Iclusig.

Relaterad information

Meeting highlights from PRAC 4-7 nov 2013