Skip to main content

MabCampath (alemtuzumab) avregistreras

Nyhet   •   Aug 17, 2012 15:25 CEST

MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (BKLL) för vilka fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte är lämplig. Företaget har beslutat att avregistrera samtliga beredningar av läkemedlet av kommersiella skäl. MabCampath kommer i fortsättningen att finnas tillgängligt via licensförskrivning.
Läkemedlet kommer förmodligen att avregistreras i slutet av augusti, exakt datum är ännu inte fastställt.

 Relaterad information

 Licensförskrivning