Skip to main content

Nitromex kommer inte att kunna tillhandahållas

Nyhet   •   Feb 10, 2011 14:40 CET

Försäljningen av Nitromex kommer att upphöra när nuvarande lager är slut. Orsaken är att den norska tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs och någon ny inte tillkommit. Nitromex av båda styrkor beräknas ta slut i maj 2011. Vissa förpackningsstorlekar kan ta slut innan dess och tillfälliga leveransstörningar kan förekomma.

Nitromex innehåller glyceryltrinitrat i styrkorna 0,25 mg samt 0,5 mg. Glyceryltrinitrat används för anfallskupering vid kärlkramp. Under 2009 uppgick antalet patienter som förskrevs substansen till ca 190 000.

Det finns flera alternativ till Nitromex på den svenska marknaden;

  • Glytrin sublingualspray
  • Nitrolingual sublingualspray
  • Suscard buckaltabletter

Samtliga kan användas för anfallskupering vid kärlkramp, men är inte identiska med Nitromex. 

Läkemedelsverkets rekommendationer

  • Patienter som behandlas med Nitromex bör kontakta sin läkare för att få recept på annat läkemedel.
  • Några nya recept på Nitromex bör inte utfärdas.