Skip to main content

Pred-Clysma rektallösning avregistreras

Nyhet   •   Sep 03, 2014 13:32 CEST

Pred-Clysma 31,25 mg rektallösning avregistreras den 1 oktober 2014 på marknadsförande företags begäran. Tillverkaren kommer dock att fortsätta tillhandahålla motsvarande beredning extempore.

Pred-Clysma (prednisolon) är ett kortisonpreparat för lokalbehandling vid skov av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

En motsvarande extemporeberedning innehållande prednisolon (Prednisolon Klysma AB Unimedic), kommer att finnas tillgänglig för de patienter där förskrivaren bedömer att godkänt behandlingsalternativ inte är lämpligt.

Patienter som för närvarande behandlas med Pred-Clysma behöver konsultera sin läkare för diskussion om vilket av tillgängliga behandlingsalternativ som är mest lämpligt. Marknadsförande företag har skickat ut informationsbrev till förskrivare, apotek och patientföreningar.