Skip to main content

Risk för doseringsfel - undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna

Nyhet   •   Jan 22, 2018 13:17 CET

Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna. En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC.

PRAC:s granskning, har visat att det finns risk för doseringsfel om insulin dras upp för att användas i annan insulinpenna. Detta gäller insulin med standardstyrka i cylinderampuller (för flergångspennor) och förfyllda pennor. Företagen är ålagda att uppdatera produktinformationen för berörda produkter.

I Sverige finns följande godkända läkemedelsprodukter som innehåller insulin:

Abasaglar, Actraphane, Actrapid, Apidra, Humalog, Insulatard, Insulin Human Winthrop, Insuman, Lantus, Levemir, Liprolog, Lusduna, Mixtard, NovoMix, NovoRapid, Protaphane, Ryzodeg, Toujeo, Tresiba, Xultophy

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Vid uppdragning av insulin från en förfylld insulinpenna riskeras doseringsfel. Till exempel kan doseringsfel uppstå genom att olika insulintyper förväxlas, doskonverteringen bli fel (speciellt vid olika styrkor av insulinet) eller att pennans dosprecision påverkas. Konsekvenserna av eventuella doseringsfel kan vara livshotande.

  • Sjukvårdspersonal uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.
  • Patienter bör informeras om hur de får tillgång till en ersättningspenna. 
  • Patienter bör också informeras om när mer frekvent blodsockerkontroll kan behövas och när de ska uppsöka läkare.
  • Patienter uppmanas att, vid fel på pennan, prova att byta injektionsnål och/eller cylinderampull för flergångspennor. Om det misslyckas bör en ny penna användas.

Information till patienter

  • Försök till att dra upp insulin ur en trasig penna kan leda till att du inte får rätt mängd läkemedel.
  • Använd i första hand en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna. Du kan prova att byta injektionsnål och/eller cylinderampull för flergångspennor. Om det misslyckas bör en ny penna användas. Försök inte dra upp insulin ur en trasig penna.
  • Säkerställ att du har tillgång till en reservpenna, nålar och/eller cylinderampull för flergångspennor. Fråga din vårdcentral eller diabetsmottagning om du är osäker på hur du får tillgång till en reservpenna.
  • Vänd dig till din vårdcentral eller diabetsmottagning om du har frågor t.ex. om behov av täta blodsockerkontroll eller ommvilka situationer du kan behöva uppsöka vård.