Skip to main content

Seminariedagar för kommunerna om kontroll av försäljning av receptfria läkemedel

Nyhet   •   Feb 10, 2011 10:52 CET

För att hitta en samsyn kring kontroll av försäljningsställen och bristrapportering, arrangerar Läkemedelsverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) även under 2011 utbildningstillfällen för kommunerna, den 21 mars och 5 oktober i Stockholm.

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan handel ska uppfylla ett antal krav, och kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs.

Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet och därför är det viktigt att kommunerna och Läkemedelsverket samarbetar.

Seminariedagarna riktar sig till de chefer och den personal hos kommunerna som ansvarar för kontrollen. Medverkande i seminariedagarna är representanter från Läkemedelsverket, kommuner och SKL. På agendan finns bland annat information om regelverk och ansvarsfördelning, liksom tillfälle till gruppdiskussioner.

Då upplägget i princip är det samma som vid seminariedagarna som genomfördes under 2010 riktar vi oss till dem som inte tidigare deltagit.

Årets seminarietillfällen hålls i SKL:s lokaler i Stockholm följande datum: 

  • måndag den 21 mars 2011
  • onsdag den 5 oktober 2011
     

Anmälan & information

 21 mars 2011

 5 oktober 2011

 

Kontakta oss

Vid frågor om seminariets innehåll, kontakta:

Nils Alesund
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 75 98

Annika Babra
Läkemedelsverket
018-17 42 71