Skip to main content

Svenska läkemedelsverket skriver avtal med Kanadensiska läkemedelsmyndigheter

Nyhet   •   Aug 16, 2012 15:30 CEST

Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada har genom Health Products and Food Branch (HPFB) och Health Environments and Consumer Safety Branch (HECSB) undertecknat ett ömsesidigt avtal om utbyte av information med svenska Läkemedelsverket. Avtalet gäller tills vidare och låter läkemedelsmyndigheterna att utbyta information som ännu inte offentliggjorts.

Avtalet underlättar samarbete och samverkan om säkerhetsfrågor och annan viktig kritisk hälsoinformation som ännu inte är offentlig. Exempel kan det vara utbyte av produktsäkerhetsinformation som skulle kunna resultera i regulatoriska åtgärder som behöver vidtas samtidigt i Kanada och Europa.

- Avtalet är ett viktigt steg i våra kontakter med myndigheter utanför Europa, säger det svenska Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Läkemedelsutveckling och hälsa är globala frågor som kräver samarbete och nära relationer mellan myndigheter, inte minst inom frågor som vi i Sverige tycker är särskilt viktiga såsom miljöfrågor och olagliga läkemedel, fortsätter Christina Åkerman.

Liknande avtal har tidigare etablerats med myndigheterna i USA (FDA) och Singapore (HSA).

Kommentarer (1)

    Varför inte också passa på att göra som Canada att arbeta aktivt med WHO:S koncept "The roles of the pharmacists are caregiver, decision-maker, communicator, manager, life-long learner, teacher and leader" Till exempel E-hälsa är nyckelinstrument för att kommunicera information och säkerhet om läkemedel.Försäkra att farmacevter får möjlighet att läsa, skriva och ändra.
    Snart kommer hälften av provinserna i Canada låta apotekare beställa och värdera labprover som är viktiga för läkemedelsbehandlingen för att förbereda läkarbesöket. Sverige borde lära av detta för att öka kvalitén i äldres läkemedelsbehandling.

    - Maj-Britt Elmvik - 2012-08-20 09:13 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera