Skip to main content

Två nya ämnen blir narkotika

Nyhet   •   Nov 08, 2017 10:25 CET

Regeringen har beslutat att ämnena tiafentanil och norfludiazepam klassas som narkotika från och med den 14 november 2017.


På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att ämnena tiafentanil (metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat) och norfludiazepam (5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on) klassas som narkotika från och med den 14 november 2017 (se SFS 2017:912).

Tiafentanil ingår i veterinärläkemedel, för immobilisering av större djurarter, som förekommer på licens i Sverige. Ämnet kommer från och med den 14 november att tillhöra förteckning II i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2017:64).

Norfludiazepam förekommer inte i läkemedel i Sverige men har euforiserande effekter jämförbara med redan narkotikaförklarade bensodiazepiner. Detta ämne tas in i förteckning IV i LVFS 2011:10.

Från den 14 november krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Kontaktperson:

Cecilia Uvenman, utredare

Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika

018-177719