Skip to main content

Uppdaterad information om bristsituation för Synacthen och Synacthen Depot

Nyhet   •   Jun 20, 2013 13:58 CEST

Brist har uppstått på ACTH-preparaten Synacthen och Synacthen Depot. Synacthen är redan helt slut, men det finns möjlighet att ansöka om licens för preparat godkänt inom EU. Bristen kommer troligen att kvarstå till slutet av 2013.

Synachten och Synachten Depot är ACTH-preparat och används huvudsakligen för diagnostik av binjurebarkinsufficiens inom endokrinologin. Viss terapeutisk användning förekommer också inom främst neurologi och pediatrik. Sedan tidigare i år föreligger en bristsituation på dessa preparat (se nyhet publicerad 2013-03-21 under relaterad information).

För Synacthen, som redan är helt slut, går det att ansöka om licens för preparat godkänt inom EU. Förskrivarna rekommenderas att vända sig till sitt apotek för att få information om vilken produkt som är tillgänglig att förskriva på licens. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger. Det finns fortfarande kvar lager av Synacthen Depot 1 mg/mL och kontrollerad distribution gäller för att säkerställa att denna produkt tillhandahålls till patienter med störst behov. Det innebär att varje apoteksorder kontrolleras och godkänns av företaget innan den expedieras. Detta har meddelats via brev till förskrivare och apotek dels under februari månad, samt i ett brev med uppdaterad information i slutet av maj som har skickats ut till alla apotekskedjor. Företaget kommer att löpande informera förskrivare och apotek om hur situationen utvecklar sig. 

Relaterad information

Nyhet: Synacthenbrist kommer att uppstå inom kort (2013-03-21)

Läs mer om licensförskrivning