Skip to main content

Vägledning för gränsdragning mellan hälsopåståenden för livsmedel och medicinska påståenden

Nyhet   •   Feb 17, 2011 09:50 CET

Livsmedel kan klassificeras som läkemedel om de påstås ha medicinsk effekt. Läkemedelslagen är överordnad livsmedelslagen, och om Läkemedelsverket bedömer att en produkt är ett läkemedel påverkar det villkoren för både tillverkning, distribution och försäljning. Därför är det viktigt att känna till vilka påståenden som kan vara medicinska.

Vad som ska klassificeras som ett läkemedel bestäms av läkemedelslagens första paragraf. Klassificeringen grundas framför allt på produktens syfte och innehåll. Klassificeringarna görs utifrån en helhetsbedömning av varje enskild produkt.

Läkemedelsverket har tagit fram en vägledning med exempel på medicinska påståenden som kan leda till att produkten klassificeras som läkemedel.

Närings- och hälsopåståenden som inte betraktas som medicinska påståenden kan dock regleras av livsmedelslagstiftningen. Vilka hälsopåståenden som är tillåtna för livsmedel regleras av Livsmedelsverket.

Relaterad information

Gränsdragning mellan hälsopåståenden för livsmedel och medicinska påståenden (DOC)

Viktiga faktorer vid läkemedelsklassificering

Livsmedelsverket - hälsopåståenden om livsmedel