Skip to main content

17 träningsprodukter stoppade efter omfattande granskning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 08:22 CEST

Läkemedelsverket har granskat det deklarerade innehållet i ca 600 träningsprodukter från de fyra största återförsäljarna i Sverige. 17 produkter har stoppats efter att Läkemedelsverket meddelat att de ska betraktas som läkemedel.

Marknaden för träningsprodukter är stor, och Läkemedelsverket har tidigare sett fall där produkter som säljs som kosttillskott innehåller läkemedelssubstanser. Dessa ämnen har en visad medicinsk effekt och produkterna ska då följa läkemedelslagen. Läkemedelsverket har nu genomfört en systematisk granskning av det deklarerade innehållet i ca 600 produkter för styrketräning hos de fyra största återförsäljarna i Sverige.

I de fall där ett aktivt innehållsämne har påträffats har Läkemedelsverket gjort en närmare granskning av produkten för att avgöra om produkten är ett läkemedel eller inte. Sammanlagt upptäcktes 17 produkter som myndigheten bedömer vara läkemedel.

– Även om insatsen är begränsad till granskning av innehållsförteckningar och inte laborativa analyser, så är resultatet ganska positivt, säger Tomas Nilsson, utredare på Läkemedelsverket. Vi ser att de stora aktörerna i branschen försöker följa regelverket.

Läkemedelsverket har kontaktat alla kända återförsäljare av de 17 läkemedelsklassade produkterna och samtliga är nu borttagna från marknaden. I några fall har företaget valt att förändra produkten och ta bort det ifrågasatta innehållsämnet.

De läkemedelsklassade ämnen som har hittats är främst kända medicinalväxter som ginkgo biloba, sågpalmetto och valeriana. Det var också vanligt att produkter innehöll N-acetylcystein eller glukosamin i höga doser, vilket finns i slemlösande läkemedel respektive läkemedel mot ledbesvär. 

– Det är viktigt att konsumenten vet vad den köper, säger Tomas Nilsson. Köper man ett kosttillskott förväntar man sig inte medicinska effekter och upplever man biverkningar kan dessa då vara svåra att spåra. För att konsumenten ska vara säker är det därför viktigt att företagen har bra rutiner när de tar in nya produkter.

Läkemedelsverket har träffat ansvariga på de granskade företagen och diskuterat de rutiner som företagen har för att säkerställa att lagstiftningen följs. Läkemedelsverket har även inlett ett arbete med att se över den rådgivning myndigheten ger på detta område. Detta för att bättre kunna bistå denna bransch, och som en viktigt del i Läkemedelsverkets fortsatta arbetet med att förhindra olagliga läkemedel.

Relaterad information

 Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning

 Vilken lagstiftning gäller för min produkt? 

Kontakta oss

Tomas Nilsson
utredare
018-16 77 29

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.