Skip to main content

239 personer gripna i internationell operation mot olagliga läkemedel

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:00 CEST

111 länder deltog i en stor internationell operation mot olagliga läkemedel. Över 10 600 webbsidor har stängts ner och 7,6 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av cirka 200 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

– Tullverket har genomfört närmare 600 kontroller, vilket resulterat i fyra gånger så många beslag av tabletter, kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel jämfört med föregående år. Grupperna har gjort ett fantastiskt arbete och det har bidragit till att resultatet blivit så bra, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VII, Tullverket.

Den 13 till 20 maj deltog 111 länder i operationen, kallad ”Pangea VII”.  Under åtta dagar samlades brottsbekämpande myndigheter och Läkemedelsverk världen över i kontrolloperationen för att gemensamt inrikta sig mot illegal onlineförsäljning av illegala läkemedel. I Sverige har Läkemedelsverket och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Tullkontroller har genomförts vid post- och fraktterminaler i Sverige.

– Vi har varit på plats på Arlanda och där har vi sett mycket  narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel och dopingpreparat. Men störst andel är kapslar och tabletter där innehållet inte är deklarerat på förpackningen, säger Martin Burman, utredare, Läkemedelsverket.

Tidigare erfarenheter visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs  olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehållande substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Den oreglerade läkemedelshandeln har blivit en global industri – där kunderna ibland får betala med hälsan som insats.

– Om man vill handla säkra och effektiva läkemedel på internet är det viktigt att man handlar från godkända apotek. Godkända svenska apotek känner man igen genom att de bär den nationella apotekssymbolen, säger Martin Burman, utredare, Läkemedelsverket.

Tullverket har hindrat införsel till Sverige av cirka 64 300 tabletter,  kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel till ett värde av cirka 1,7 miljoner svenska kronor. De vanligaste avsändarländerna var bl.a. Indien, Kina, Thailand och Pakistan. Tullverket deltar i operation Pangea för femte året i rad.

– Samordningen av insatsen som görs av Interpol, utbytet av information länderna emellan och samarbetet med alla andra aktörer involverade i Pangea under operationen har fungerat mycket bra, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VII, Tullverket.

Nu kommer Läkemedelsverket att analysera en del av de läkemedel som tagits i  beslag för att bland annat fastställa vad tabletterna och kapslarna innehåller.

Relaterad information

Högupplöst bild

För fler bilder, kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Läs mer om de internationella resultaten från Pangea VII på Interpols
webbplats:  www.interpol.int

Blunda inte för riskerna! 

Att köpa läkemedel på internet

Kontakta oss

Martin Burman
utredare
Läkemedelsverket
018-17 46 67

Mats Pettersson
operativ samordnare Pangea VII
Tullverket
08-456 66 78


Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.