Skip to main content

Anna Karin Källén tillförordnad kommunikationschef

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:11 CET

Anna Karin Källén blir tillförordnad kommunikationschef på Läkemedelsverket.

Anna Karin Källén har fått uppdraget att arbeta som tillförordnad chef för enheten Kommunikation och Omvärld på Läkemedelsverket i Uppsala, from den 1 feb 2010 och tills en ny ordinarie chef är på plats.

Anna Karin har arbetat som fristående rådgivare till verksledningen i strategiska kommunikationsfrågor under hösten 2009. Anna Karin kommer innan dess, senast från en befattning som kommunikationsdirektör på läkemedelsföretaget Biovitrum respektive på branschorganisationen SwedenBIO.

Anna Karin Källén
tf kommunikationschef
0734-33 20 85, 018-17 46 61

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera