Skip to main content

Anna Karin Källén tillförordnad kommunikationschef

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:11 CET

Anna Karin Källén blir tillförordnad kommunikationschef på Läkemedelsverket.

Anna Karin Källén har fått uppdraget att arbeta som tillförordnad chef för enheten Kommunikation och Omvärld på Läkemedelsverket i Uppsala, from den 1 feb 2010 och tills en ny ordinarie chef är på plats.

Anna Karin har arbetat som fristående rådgivare till verksledningen i strategiska kommunikationsfrågor under hösten 2009. Anna Karin kommer innan dess, senast från en befattning som kommunikationsdirektör på läkemedelsföretaget Biovitrum respektive på branschorganisationen SwedenBIO.

Anna Karin Källén
tf kommunikationschef
0734-33 20 85, 018-17 46 61

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se