Skip to main content

Bantningsmedlet Super Slim innehåller höga halter av läkemedelssubstanser

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:26 CET

Läkemedelsverket har fått rapporter från flera konsumenter om oväntade reaktioner i samband med intag av bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Laboratorieanalyser har påvisat innehåll av både läkemedelssubstansen sibutramin och fenolftalein som tidigare använts i laxermedel. Detta innehåll har inte deklarerats på förpackningen, och Super Slim är inte ett godkänt, kontrollerat läkemedel. Läkemedelsverket varnar konsumenter för att använda produkten.

Sibutramin är en läkemedelssubstans och ingår i läkemedlet Reductil som är godkänt som tillägg till ett behandlingsprogram för överviktiga. Mängden sibutramin i Super Slim är 2,5 gånger högre än i begynnelsedosen för Reductil. Det är vanligt att hjärtat slår snabbt och hårt när man tar sibutramin, samt att man blir torr i munnen, får svårt att sova och blir yr. Ett exempel på tillstånd då man inte ska ta sibutramin är allvarliga ätstörningar.

Om man har hjärtkärlsjukdom såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller dåligt kontrollerat blodtryck kan intag av sibutramin leda till allvarliga biverkningar (blodtrycksstegring som kan vara permanent är en vanlig biverkan). Ålder över 65 år och under 18 år utgör också kontraindikationer för behandling med Reductil.

Sibutramin kan utlösa psykiska biverkningar såsom depression både hos dem som tidigare varit deprimerade och utan sådan sjukhistoria. Vidare bör kvinnor i fertil ålder aktivt rekommenderas att undvika graviditet under pågående behandling med Reductil.

Fenolftalein användes som i laxermedel under större delen av 1900-talet, men användningen av denna substans har försvunnit i sådana produkter på grund av misstänkt cancerframkallande effekt.

Läkemedelsverket vill varna för köp och användning av produkten Super Slim.

Eftersom Super Slim inte är godkänt för försäljning som läkemedel har Läkemedelsverket polisanmält de företag som står bakom försäljningen av Super Slim för eventuellt brott mot läkemedelslagen (1992:859). Samarbete pågår med polismyndigheterna i Örebro och Göteborg.

Läkemedelsmyndigheter i USA, Canada, Danmark och UK har tidigare varnat för bantningsmedel med innehåll av sibutramin som inte deklarerats på förpackningen:

USA: FDA Warns Consumers Against Dietary Supplement Containing Undeclared Drug (2009-01-27)

Canada: Health Canada advises consumers not to use Super Fat Burning and LiDa Daidaihua Slimming Capsules for weight loss (2006-04-05)

Danmark: Warning: Illegal sibutramine-containing weight-loss products sold on the internet (2007-10-18)

Storbritannien: Unlicensed Traditional Chinese Medicine (TCM) product found with dangerously high levels of undeclared prescription pharmaceuticals

Kerstin Hjalmarsson 
Utredare
Inspektionsenheten
070 - 517 15 45 

Bo Bergman
Läkare
Medicinsk information
018-17 42 33

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se