Skip to main content

Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:18 CEST

James Gillrays teckning från 1799.

Gikt är en vanlig sjukdom som fått ökad aktualitet på grund av att förekomsten ökat, bilddiagnostiken förbättrats och nya läkemedel godkänts. Läkemedelsverket har i samarbete med experter från sjukvården nu utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling. 

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling av gikt. Rekommendationerna baseras på de litteraturgenomgångar som publiceras i bakgrundsdokumenten samt på utredningsrapporter och produktinformation. För situationer där evidens saknas eller är otillräckligt baseras rekommendationerna på konsensus i expertgruppen.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

 • Förhöjd halt av urat i serum är i sig inte diagnostiskt för gikt utan skall bedömas tillsammans med kliniska symtom och objektiva fynd.
 • Vid behandling av akut gikt är NSAID/cox-2hämmare, kolkicin och kortison effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, samsjuklighet och övrig medicinering.
 • Lågdos kolkicin är lika effektivt som högre dos men tolereras bättre.
 • Vid giktsymtom och förhöjd halt av urat i serum och bör patienten uppmanas att minimera sitt intag av alkohol, särskilt öl, och av animaliskt protein samt att regelbundet vara fysiskt aktiv, dock utan extrem muskelbelastning. Överviktiga patienter bör stimuleras till att gå ner i vikt.
 • När uratsänkande läkemedel sätts in, under eller efter en giktattack, bör samtidigt skydd (profylax) mot nya attacker ges, t ex NSAID/cox-2hämmare, kolkicin eller prednisolon i upp till 6 mån.
 • Allopurinol är förstahandsval vid uratsänkade behandling. Dosen bör ökas med 100 mg i taget från 100 upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts.

 • Relaterad information

 • Läs behandlingsrekommendationen om läkemedel vid gikt

 • Kontakta oss

  Överläkare docent Meliha C. Kapetanovic
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Avdelningen för reumatologi
  och
  Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
  Telefonnummer: 046/171625; 0709/436803

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.