Skip to main content

Bengt Ljungberg efterträder Jan Liliemark

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 09:07 CET

Bengt Ljungberg är från den 8 februari ny ämnesområdesansvarig för farmakoterapi på Läkemedelsverket.

Bengt Ljungberg är specialistläkare inom invärtesmedicin och har disputerat inom området koagulation. Han är senior expert på Läkemedelsverket och har arbetat där som utredare sedan 2000. Han har också varit representant i Europeiska Läkemedelskommittén (CHMP). Bengt efterträder nu professor Jan Liliemark som ämnesområdesansvarig för farmakoterapi på Läkemedelsverket.

Bengt Ljungberg
ÄA Farmakoterapi
018 – 17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se