Skip to main content

Charlotte Unger ny styrelseordförande i MistraPharma

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 13:02 CEST

Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger har utsetts till ny styrelseordförande i MistraPharma – ett program för strategisk forskning inom området miljö och läkemedel. Läkemedelsverket ges därmed ett ökat förtroende i sin roll som samordnande och drivande myndighet i frågor som rör läkemedel och hållbar utveckling.

MistraPharma är ett forskningsprogram inom stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).  Det är den internationellt sett största samlade satsningen inom området läkemedel och miljö och syftet är att identifiera och reducera de miljörisker som förorsakas av humanläkemedel.

Charlotte Unger har tidigare suttit med i styrelsens referensgrupp men övertar nu rollen som ordförande efter Ethel Forsberg, GD på Kemikalieinspektionen.

– Jag är mycket glad för detta uppdrag som visar att Läkemedelsverkets trovärdighet i miljöfrågorna har ökat, säger Charlotte Unger. Det här är en bra plattform för oss att fortsätta driva frågor kring läkemedel och miljö i samverkan med andra aktörer. 

Under 2000-talet har svenska forskningsresultat visat på föroreningar av vatten vid tillverkning av läkemedel i Indien i en omfattning som allvarligt kan påverka miljön och människors och djurs hälsa, vilket föranlett att Läkemedelsverket de senaste åren drivit ett allt mer aktivt arbete för hållbar utveckling inom läkemedelsområdet, både nationellt och internationellt. Bland annat har ett samarbete med den Indiska läkemedelsmyndigheten inletts. Läkemedelsverket har också i en rapport till regeringen 2009 bl.a. föreslagit skärpta miljökrav vid tillverkning av läkemedel. Regeringens remissbehandling av rapporten har precis slutförts och en sammanställning av svaren pågår.

Kontakt

Charlotte Unger
Ämnesområdeschef, Miljö
Tel. 070-5172278

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se