Skip to main content

EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2017 18:31 CET

För Läkemedelsverket är det viktigt att det tätt sammanflätade Europeiska systemet för att godkänna och tillsyna läkemedel fortsätter att fungera väl.

Eftersom Storbritannien bidragit mest inom samarbetet innebär Brexit en påfrestning för systemet. Sverige och andra länder med bred kompetens och stor erfarenhet kommer att behöva göra mer.

Det handlar om att säkra tillgången till säkra och effektiva läkemedel och i slutänden om patientsäkerheten i Sverige och Europa.

Läs hela Läkemedelsverkets kommentar.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.