Skip to main content

Förslag för frivillig generisk förskrivning på remiss

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 12:36 CEST

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för införande av frivillig generisk förskrivning. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 30 november 2012.

En remiss, där nödvändiga förutsättningar analyseras, har skickats till ett antal aktörer för synpunkter, som önskas senast den 28 september. 

Relaterad information

 Frivillig generisk förskrivning remiss (2012-08-22)

 Regeringsuppdraget (2011

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.