Skip to main content

Fortsätt vaccinera mot influensa!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 11:30 CEST

Uppgifter har förekommit i media om att två personer har avlidit inom ett dygn efter vaccination mot influensa.

Läkemedelsverket har efter granskning av insända journaluppgifter och kvalitetskontroll av vaccinet bedömt att det är högst osannolikt att ett orsakssamband föreligger mellan dödsfallen och vaccinationen.

De personer som i första hand erbjuds vaccination mot influensa tillhör de sk medicinska riskgrupperna, personer över 65 år samt de som har en kronisk sjukdom, som i sig innebär en ökad risk för död.

Vaccination är den mest effektiva åtgärden att förhindra ökad sjuklighet och död i influensa. Läkemedelsverket uppmanar till fortsatt vaccination och finner ingen anledning att dra in det aktuella vaccinet.