Skip to main content

Högre säkerhet för konsumenten med registrerade homeopatiska läkemedel

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2011 08:19 CEST

Efter den 30 april 2011 får endast homeopatiska läkemedel som registrerats hos Läkemedelsverket säljas på den svenska marknaden. Det betyder att alla produkter som finns på marknaden efter den 30 april ska vara granskade och registrerade hos Läkemedelsverket, vilket innebär bättre säkerhet för konsumenten. Homeopatiska produkter som inte är registrerade är därmed olagliga.

Enligt Läkemedelslagen (1992:859) som trädde i kraft den 1 juli 1993 ska homeopatiska läkemedel registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden. I lagen infördes övergångsbestämmelser som har inneburit att homeopatiska produkter som då fanns på den svenska marknaden har fått säljas som ”frilistade homeopatika”, trots att de inte granskats av Läkemedelsverket, under förutsättning att ansökan om registrering gjorts före den 1 januari 1994.

Enligt en övergångsbestämmelse som infördes i läkemedelslagen 2006 får frilistade homeopatika inte säljas efter den 30 april 2011. I praktiken innebär detta att homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige från och med den 1 maj 2011 måste vara bedömda och registrerade av Läkemedelsverket.

– För konsumenten betyder detta säkrare homeopatiska läkemedel, säger Ubonwan Claeson, t f enhetschef på Läkemedelsverkets enhet för växtbaserade läkemedel.

När ett homeopatiskt läkemedel är registrerat innebär det att Läkemedelsverket har granskat produkten med avseende på kvalitet och säkerhet samt att det finns dokumenterat att råvaran tidigare använts inom homeopatin. Även märkningen granskas, men däremot bedöms inte om produkten har bevisad lindrande eller botande effekt eftersom inget specifikt användningsområde får anges för homeopatiska läkemedel i Sverige.

I samband med registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer, något som underlättar spårbarhet och identifiering samt är en garanti för att produkten är registrerad.

Nu har samtliga frilistade produkter utretts och idag finns 1202 homeopatiska läkemedel registrerade för den svenska marknaden. Även ett antal nya produkter är just nu under utredning. De homeopatiska produkter som inte registrerats hos Läkemedelsverket är olagliga och får inte finnas i handeln. Samtliga registrerade homeopatiska läkemedel finns listade på läkemedelsverkets webbplats, se länk.

Fakta om homeopatika

Ordet homeopati härstammar från de grekiska orden ”homoios” (lika eller liknande) och ”pathos” (lidande). Homeopati bygger på principen ”liknande botar liknande”, vilken har sitt ursprung i föreställningen att substanser som orsakar sjukdomssymtom hos friska personer kan bota samma symtom hos sjuka.

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. Homeopatiska medel finns i en mängd olika potenser.

I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. Råvarorna i homeopatiska läkemedel kan vara växt-, djur- eller mineralextrakt, men även kemikalier, svampar och mikroorganismer kan förekomma.

De företag som idag har registrerade produkter i Sverige är:

  • Biologische Heilmittel Heel GmbH (Ombud: BioVita A/S) 
  • DCG Nordic AB 
  • Laboratoires Boiron
  • Pekana Naturheilmittel GmbH (Ombud: Alpha Plus AB)
  • Pharmazeutische Fabrik Dr Reckeweg & Co GmbH (Ombud: Biosan AB)
  • Plantamed AB
  • Sanum Kehlbeck GmbH (Ombud: Janssons Immunbiologiska AB JIBA)
  • Scanfarma AB
  • Seven Seas Limited (Ombud: Biosan AB)

Relaterad information

 Registrerade homeopatiska läkemedel och frilistad homeopatika

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera