Skip to main content

Inbjudan till presskonferens: Miljöklassning för läkemedel

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 17:09 CEST

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Apoteket AB inbjuder till pressmöte om den nya miljöklassificering av läkemedel som införs på läkemedelsportalen Fass.se den 10 oktober.

Tid: Måndagen 10 oktober kl 13.00
Plats: Hotel Hilton Slussen, lokal Sokrates

Effekterna på miljön av både nedspolade läkemedelsrester och substanser som passerar kroppen har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Parterna har därför tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt tagit fram en metod för genomgång och presentation av miljörisk och miljöfara, som nu blir tillgänglig via Fass.se för patienter, läkare och miljöintresserad allmänhet.

– Det här är det första initiativet i sitt slag i världen, säger Bengt Mattsson, ordförande i LIFs miljökommitté. Vi har gemensamt genomfört ett pilotprojekt och visat hur både patienter, läkare och miljöintresserad allmänhet kan få del av befintlig kunskapen om läkemedels miljöeffekter.


Vid pressmötet presenteras projektet, hur eventuell miljörisk presenteras och förklaras, samt hur det vidare arbetet skall fortskrida. Alla parter är representerade och kan svara på frågor vid mötet, som inleds av Bengt Mattsson, ordförande i LIFs Miljökommitté och Åke Wennmalm, miljödirektör i Stockholms läns landsting.

– Det här ger ökade möjligheter för förskrivande läkare att ta såväl medicinska som miljömässiga hänsyn i mötet med patienten, säger Åke Wennmalm.Kontaktpersoner
Bengt Mattsson, LIFs miljökommitté, 070-575 7332
Åke Wennmalm, Stockholms Läns Landsting, 070-737 3805
Anna-Karin Johansson, Läkemedelsverket, 018 – 17 47 73
Bo Gunnarsson, Apoteket AB, 08-466 12 71
Jan Ström, kommunikationsdirektör LIF, 0708-74 34 78