Skip to main content

Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning från den 1 juli

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:31 CEST

Efter den 1 juli ansvarar Läkemedelsverket för den producentoberoende läkemedelsinformationen till allmänheten. Uppdraget har beskrivits av regeringen i verkets regleringsbrev för 2009, och motivet är omregleringen av apoteksmarknaden.

Under en övergångsperiod på tre månader kommer Läkemedelsverket att anlita personal från Apoteket AB för nationell läkemedelsupplysning via telefon. Till den 1 oktober planeras ett samarbete med Sjukvårdsrådgivningen med Läkemedelsverket som huvuduppdragsgivare.

– Servicen för enskilda medborgare kommer i princip att vara densamma som tidigare, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Den stora skillnaden ligger på ansvarssidan, där Läkemedelsverket nu har huvudansvaret istället för Apoteket AB.

Läkemedelsupplysningen nås via telefonnumret 0771-46 70 10 mellan 1 juli – 30 september. Tjänsten kommer tills vidare att vara öppen varje vardag klockan 08-17.

Omregleringen av apoteksmarknaden väntas bli märkbar för allmänheten först i höst då nya apoteksaktörer träder in på marknaden, antingen genom köp av Apoteket AB:s befintliga apotek eller genom att helt nya apotek öppnar. Den 1 november blir det också möjligt med försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

– I takt med att apoteksmarknaden förändras under hösten blir läkemedelsupplysningen en mycket viktig tjänst, säger kommunikationschef Ursula Forner vid Läkemedelsverket. Den är en garanti för att alla medborgare ska få tillgång till kvalitetssäkrad och oberoende läkemedelsinformation.

Apoteken kommer på samma sätt som idag att ha ansvar för att ge information om sin verksamhet och att tillhandahålla personlig rådgivning och läkemedelsinformation till sina kunder.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se