Skip to main content

Läkemedelsverket avslår ansökan om införsel och försäljning av alkoholhaltig glass

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 10:00 CEST

I maj 2003 fick Läkemedelsverket in två ansökningar om att få införa och försälja "Freaky Ice". Produkten innehåller 4,8% alkohol och avsågs att säljas som glass. Igår beslutade Läkemedelsverket att avslå ansökningarna med hänvisning till att produkten ur ett folkhälsoperspektiv anses som olämplig.

Vad gäller ansökningarna om att få införa och sälja varan "Freaky Ice" gör Läkemedelsverket följande bedömning:

Varan är avsedd att säljas som glass. Alkoholinnehållet tillsammans med koffeininnehållet gör att det finns särskild anledning att anta att varan kan användas i berusningssyfte, och därmed finns också en risk för missbruk.

Läkemedelsverket finner att det vid fri försäljning finns en risk att underåriga kommer att kunna köpa glassen och därmed lockas till att konsumera alkohol, som av folkhälsoskäl måste anses vara olämplig.

Lagen om försäljning av teknisk sprit mm ger inte möjlighet till begränsad försäljning, t.ex. att införa åldersgräns för inköp eller att försäljning endast får ske på restaurang eller barservering.

Ansökningarna innefattar också införsel och försäljning av varan "Freaky Ice no alcohol" som inte innehåller någon alkohol. Då denna produkt inte omfattas av aktuell lagstiftning avvisade Läkemedelsverket denna del av ansökningarna vilket innebär att den kan föras in utan tillstånd från Läkemedelsverket.

Mer information:
Maria Szirmai, Enhetschef Läkemedelsnära produkter
018-17 46 00

Conny Eklund Chef Missbruksförebyggande kontroll
018-17 46 00